Akkreditering

Mennesker i vanskelige livssituationer skal sikres adgang til gratis hjælp af høj kvalitet.

I Danmark findes der ingen regulering eller minimumskrav til kvaliteten af de gratis rådgivningstilbud, som hundredvis af mennesker kontakter hver dag.

Et synligt kvalitetsstempel

RådgivningsDanmark har udviklet en akkrediteringsordning med kvalitetsstandarder, som sikrer, at brugerne får rådgivning, der lever op til en række standarder.

Formålet er, at det skal være synligt for både borgere, samarbejdspartnere, tilskudsgivere og andre, hvilke rådgivninger der kan give den rette og kvalificerede hjælp.

Når en rådgivning akkrediteres, må RådgivningsDanmarks akkrediteringslogo anvendes.

Akkreditering i RådgivningsDanmark


Kort om akkrediteringsordningen

RådgivningsDanmarks akkrediteringsordning består af to overordnede dele – en kvalitetsmodel og en akkrediteringsproces. Begge dele lægger sig tæt op ad andre offentlige og statslige akkrediteringsmodeller i Danmark, mens modellens indhold er udviklet specifikt til sociale rådgivningstilbud af RådgivningsDanmark.

Hvad er akkreditering… en metode til kvalitetssikring . Det er en måde at undersøge, om en organisation eller et produkt lever op til fælles kvalitetsstandarder.

Hvem er auditorer… uddannede personer, som vurderer om en organisation eller et produkt kan blive akkrediteret.

Hvad er en kvalitetsmodel… betegnelse for en række kriterier indenfor forskellige temaer, som organisationen eller produktet skal leve op til for at blive akkrediteret.

Kvalitetsmodellen danner ramme om akkrediteringen gennem specifikke kriterier, rådgivningen skal leve op til. Akkrediteringsprocessen er selve forløbet og vurderingen af, om rådgivningen lever op til kriterierne.

RådgivningsDanmarks akkrediteringsordning er kun for medlemmer og opdateres løbende – senest i 2018. Derved er det sikret, at modellen er kompatibel med rådgivningsbranchen, omfatter alle de vigtigste aspekter og bidrager til den ønskede kvalitetsudvikling i rådgivningerne.

En akkreditering er gyldig i tre år, hvor organisationen årligt tilpasser kvalitetsbeskrivelsen til aktuelle praksisser. Herefter skal rådgivningen genakkrediteres. En akkrediteret rådgivning modtager et kvalitetsstempel, som må anvendes i alt kommunikationsmateriale om rådgivningstilbuddet i de tre år akkrediteringen gælder.

hvem foretager akkrediteringen?

RådgivningsDanmarks auditorer undersøger organisationen og vurderer akkrediteringen. De udarbejder en auditrapport, og på baggrund af den beslutter akkrediteringsnævnet, om rådgivningen kan akkrediteres. Det er også nævnet, som udarbejder eventuelle handlingsplaner til rådgivningen og herefter vurderer, om handlingsplanerne er blevet fulgt.

Auditorkorpset består på nuværende tidspunkt af tre akkrediteringsfaglige auditorer og 14 rådgivningsfaglige auditorer. Læs mere om RådgivningsDanmarks auditorkorps her.

Akkrediteringsnævnet består af en formand, tre akkrediteringsfaglige auditorer og to rådgivningsfaglige auditorer. Læs mere om RådgivningsDanmarks akkrediteringsnævn her.

Læs mere om, hvordan en akkreditering foregår, her.

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.