Akkreditering

Mennesker i vanskelige livssituationer skal sikres adgang til gratis hjælp af høj kvalitet.

I Danmark findes der ingen regulering eller minimumskrav til kvaliteten af de gratis rådgivningstilbud, som hundredvis af mennesker kontakter hver dag.

Et synligt kvalitetsstempel

RådgivningsDanmark har derfor udviklet en akkrediteringsordning for rådgivningstilbud, som får et kvalitetsstempel, hvis de lever op til en række fælles kvalitetsstandarder for rådgivningstilbud.

Formålet er, at det skal være synligt for borgere, som har behov for hjælp, hvor de trygt kan henvende sig og få rådgivning.
Når en rådgivning akkrediteres, må RådgivningsDanmarks akkrediteringslogo anvendes.

Akkreditering i RådgivningsDanmark

RådgivningsDanmarks akkrediteringsordning består af to overordnede dele – en kvalitetsmodel og en akkrediteringsproces. Begge dele lægger sig tæt op ad andre offentlige og statslige akkrediteringsmodeller i Danmark, mens modellens indhold er udviklet specifikt til sociale rådgivningstilbud af RådgivningsDanmark.

Hvad er akkreditering… en metode til kvalitetssikring af rådgivning. Det er en måde at undersøge, om en rådgivning lever op til fælles kvalitetsstandarder.

Hvem er auditorer… uddannede personer, som vurderer om en rådgivning kan blive akkrediteret.

Hvad er en kvalitetsmodel… betegnelse for en række kriterier indenfor forskellige temaer, som rådgivningen skal leve op til for at blive akkrediteret.

Kvalitetsmodellen danner ramme om akkrediteringen gennem specifikke kriterier, rådgivningen skal leve op til. Akkrediteringsprocessen er selve forløbet og vurderingen af, om rådgivningen lever op til kriterierne.

RådgivningsDanmarks akkrediteringsordning er kun for medlemmer og har gennemgået et grundigt testforløb i 2015 blandt fem af foreningens medlemmer. Derved er det sikret, at modellen er kompatibel med rådgivningsbranchen, omfatter alle de vigtigste aspekter og bidrager til den ønskede kvalitetsudvikling i rådgivningerne.

En akkreditering er gyldig i tre år, hvor organisationen årligt tilpasser kvalitetsbeskrivelsen til aktuelle praksisser. Herefter skal rådgivningen genakkrediteres. En akkrediteret rådgivning modtager et kvalitetsstempel, som må anvendes i alt kommunikationsmateriale om rådgivningstilbuddet i de tre år akkrediteringen gælder.

priser

Prisen for akkreditering er 20.000 kr. eks. moms i 2019.

RådgivningsDanmark kan tilbyde nedsat akkrediteringsgebyr for ét eksisterende medlem på laveste kontingentsats én gang årligt. Deadline for ansøgning herom er den 1. marts 2020.

Tilmeld dig nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet bliver dine oplysninger videregivet til nyhedsbrevsudbyderen Mailchimp. Læs om RådgivningsDanmarks behandling af persondata, herunder databehandlere, i foreningens privatlivspolitik for medlemmer.

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.