Akkreditering

Mennesker i vanskelige livssituationer skal sikres adgang til gratis hjælp af høj kvalitet.

I Danmark findes der ingen regulering eller minimumskrav til kvaliteten af de gratis rådgivningstilbud, som hundredvis af mennesker kontakter hver dag.

Et synligt kvalitetsstempel

RådgivningsDanmark har derfor udviklet en akkrediteringsordning for rådgivningstilbud, som får et kvalitetsstempel, hvis de lever op til en række fælles kvalitetsstandarder for rådgivningstilbud.

Formålet er, at det skal være synligt for borgere, som har behov for hjælp, hvor de trygt kan henvende sig og få rådgivning.
Når en rådgivning akkrediteres, må RådgivningsDanmarks akkrediteringslogo anvendes.

Se hvem der har fået RådgivningsDanmarks kvalitetsstempel.

Akkreditering i RådgivningsDanmark

RådgivningsDanmarks akkrediteringsordning består af to overordnede dele – en kvalitetsmodel og en akkrediteringsproces. Begge dele lægger sig tæt op af andre offentlige og statslige akkrediteringsmodeller i Danmark, mens kvalitetsmodellens indhold er udviklet specifikt til sociale rådgivningstilbud af RådgivningsDanmark.

Hvad er akkreditering…  en metode til kvalitetssikring af rådgivning. Det er en undersøgelse af, om en rådgivning lever op til fælles fastlagte kvalitetskrav.

Hvem er auditorer… de uddannede personer, som vurderer om en rådgivning kan blive akkrediteret.

Hvad er en kvalitetsmodel… betegnelsen for en række kriterier indenfor forskellige områder, som rådgivningen skal leve op til for at blive akkrediteret.

Kvalitetsmodellen danner ramme for akkrediteringen gennem specifikke kriterier, som rådgivningen skal leve op til. Akkrediteringsprocessen er handlingsforløbet og vurderingen af, om rådgivningen lever op til kriterierne.

RådgivningsDanmarks akkrediteringsordning er kun for medlemmer og har gennemgået et grundigt testforløb i 2015, blandt fem af foreningens medlemmer. På denne vis er det sikret, at modellen er kompatibel med virkelighedens rådgivninger, omfatter alle de vigtigste aspekter og bidrager til den ønskede kvalitetsudvikling i rådgivningerne.

En akkreditering er gyldig i tre år, hvor organisationen årligt tilpasser kvalitetsbeskrivelsen til aktuelle praksisser. Herefter skal rådgivningen genakkrediteres. En akkrediteret rådgivning modtager et kvalitetsstempel, som må anvendes i alt kommunikationsmateriale om rådgivningstilbuddet i de tre år akkrediteringen gælder.

Prisen for akkreditering er 10.250 kr. i 2018.

Tilmeld dig nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet bliver dine oplysninger videregivet til nyhedsbrevsudbyderen Mailchimp. Læs om RådgivningsDanmarks behandling af persondata, herunder databehandlere, i foreningens privatlivspolitik for medlemmer.

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.