Akkrediteringsnævn

RådgivningsDanmarks akkrediteringsnævn er akkrediteringsordningens højeste instans. Det er nævnet, som træffer den endelige afgørelse om akkreditering.

Når auditorerne har vurderet en rådgivning gennem en auditrapport, beslutter nævnet, om rådgivningen kan akkrediteres. Det er også nævnet, som udarbejder eventuelle handlingsplaner til rådgivningen og herefter vurderer, om handlingsplanerne er blevet fulgt.

MEdlemmer af nævnet

Akkrediteringsnævnet består af en formand, tre akkrediteringsfaglige auditorer og to rådgivningsfaglige auditorer.

Se medlemmerne af akkrediteringsnævnet her.

Formanden er bestyrelsesmedlem og valgt af bestyrelsen, men nævnet arbejder uafhængigt af RådgivningsDanmarks bestyrelse.

Under Viden og publikationer findes “Retningslinjer for tildeling, vedligeholdelse og tilbagekaldelse af akkreditering”, der er udarbejdet med det formål at skabe gennemsigtighed i forhold til afgørelser truffet af akkrediteringsnævnet.

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.