Akkrediteringsnævn

RådgivningsDanmarks akkrediteringsnævn er akkrediteringsordningens højeste instans. Det er nævnet, som træffer den endelige afgørelse om akkreditering.

Når auditorerne har vurderet en rådgivning gennem en auditrapport, beslutter nævnet, om rådgivningen kan akkrediteres. Det er også nævnet, som udarbejder eventuelle handlingsplaner til rådgivningen og herefter vurderer, om handlingsplanerne er blevet fulgt.

Akkrediteringsnævnet består af en formand og tre akkrediteringsfaglige auditorer.
Se medlemmerne af akkrediteringsnævnet.

Formanden er bestyrelsesmedlem og valgt af bestyrelsen, men nævnet arbejder uafhængigt af RådgivningsDanmarks bestyrelse.

Når de rådgivningsfaglige auditorer har oparbejdet tre års erfaring vil akkrediteringsnævnet bestå af både akkrediteringsfaglige og rådgivningsfaglige auditorer.

Under Publikationer findes “Retningslinjer for tildeling, vedligeholdelse og tilbagekaldelse af akkreditering”, der er udarbejdet med det formål at skabe gennemsigtighed i forhold til afgørelser truffet af akkrediteringsnævnet.

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.