Auditorkorps

Auditorer er de personer, som undersøger organisationen og vurderer akkrediteringen sammen med nævnet.

RådgivningsDanmarks auditorkorps består af to typer auditorer:

  • Akkrediteringsfaglige auditorer
  • Rådgivningsfaglige auditorer.

Auditorkorpset består på nuværende tidspunkt af tre akkrediteringsfaglige auditorer og otte rådgivningsfaglige auditorer.

Akkrediteringsfaglige auditorer

De akkrediteringsfaglige auditorer er førende eksperter på akkrediteringsområdet i Danmark. De har taget auditoruddannelse i Danmark og Bruxelles og har arbejdet som henholdsvis direktør og formand i det tidligere AkkrediteringDanmark. De har også været med til at udvikle RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel.

“Det giver en meget høj kvalitet at få de rådgivningsfaglige auditorers viden og input fra hverdagen på de forskellige rådgivningsområder. Det udvikler kompetencerne i RådgivningsDanmarks auditorteam.” – Liselotte Juul, akkrediteringsfaglig auditor.

Rådgivningsfaglige auditorer

De rådgivningsfaglige auditorer er til hverdag ansatte eller frivillige i RådgivningsDanmarks medlemsorganisationer. De repræsenterer et bredt fagligt felt og med baggrund i blandt andet socialrådgivning, psykologi, sociologi, pædagogik og jura. Auditorerne har alle flere års erfaring med rådgiverbranchen, de fleste både som frivillige og ansatte. I 2016/2017 gennemgik de alle RådgivningsDanmarks auditor-uddannelse, hvor de blev oplært i kvalitetsmodellen og dét at skulle vurdere andres rådgivningstilbud ud fra et sæt standarder.

De rådgivningsfaglige auditorer kvalificerer og skræddersyer løbende akkrediteringsordningen med specifikke kompetencer og praksiserfaring fra rådgivningsbranchen. Derudover bringer de konkrete værktøjer og inspiration om kvalitetsarbejde med tilbage i egen organisation.

En akkreditering vurderes af et auditorteam bestående af én akkrediteringsfaglig auditor og minimum én rådgivningsfaglig auditor. Alle auditorer underskriver en tavshedspligts- og habilitetserklæring.

Se hvem der er en del af RådgivningsDanmarks auditorkorps.

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.