Auditorkorps

Auditorer er de personer, som undersøger organisationen og vurderer akkrediteringen sammen med nævnet.

RådgivningsDanmarks auditorkorps består af to typer auditorer:

  • Akkrediteringsfaglige auditorer
  • Rådgivningsfaglige auditorer.

En akkreditering vurderes af et auditorteam bestående af én akkrediteringsfaglig auditor og minimum én rådgivningsfaglig auditor. Alle auditorer underskriver en tavshedspligts- og habilitetserklæring.

Auditorkorpset består på nuværende tidspunkt af syv akkrediteringsfaglige auditorer og 13 rådgivningsfaglige auditorer.

Se hvem der er en del af RådgivningsDanmarks auditorkorps.

Akkrediteringsfaglige auditorer

De akkrediteringsfaglige auditorer har gennemført auditoruddannelse fra RådgivningsDanmark eller tilsvarende og har erfaring med organisationsudvikling på socialområdet.

Rådgivningsfaglige auditorer

De rådgivningsfaglige auditorer er til hverdag ansatte eller frivillige i RådgivningsDanmarks medlemsorganisationer. De repræsenterer et bredt fagligt felt og har baggrund i blandt andet socialrådgivning, psykologi, sociologi, pædagogik og jura. Auditorerne har alle flere års erfaring med rådgivningsbranchen, de fleste både som frivillige og ansatte.

De rådgivningsfaglige auditorer kvalificerer løbende akkrediteringsordningen med specifikke kompetencer og praksiserfaring fra rådgivningsbranchen. Derudover bringer de konkrete værktøjer og inspiration om kvalitetsarbejde med tilbage i egen organisation.

“Det giver en meget høj kvalitet at få de rådgivningsfaglige auditorers viden og input fra hverdagen på de forskellige rådgivningsområder. Det udvikler kompetencerne i RådgivningsDanmarks auditorteam.” – Liselotte Juul, akkrediteringsfaglig auditor.

bliv Optaget i RådgivningsDanmarks auditorkorps

Det er muligt at blive en del af auditorkorpset for ansatte i RådgivningsDanmarks medlemsorganisationer. RådgivningsDanmark tilbyder løbende auditoruddannelse for medlemmer (læs mere om uddannelsen her).

Efter at have gennemgået denne uddannelse er det muligt at søge om optagelse i auditorkorpset. Eksisterende medlemmer af korpset – både akkrediteringsfaglige og rådgivningsfaglige – søger om fortsat optagelse hvert andet år.

Nyuddannede auditorer og eksisterende medlemmer skal udfylde nedenstående ansøgningsskema for at søge optagelse.

Ansøgningen behandles af nævnsforpersonen og RådgivningsDanmarks direktør, som tager stilling til, hvorvidt auditorerne har de rette kompetencer i forhold til akkrediteringsordningen og foreningens aktuelle behov.

Når auditorer optages eller genoptages i korpset, underskrives en kontrakt mellem auditor og RådgivningsDanmark, som regulerer arbejdsforholdet herunder auditors tavshedspligt og habilitet.

Find ansøgningsskema til optagelse i RådgivningsDanmarks auditorkorps (word)

Send det udfyldte ansøgningsskema til RådgivningsDanmarks sekretariat på info@radgivnings.dk

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.