Auditoruddannelse

RådgivningsDanmark gennemførte i 2016/2017 den første rådgivningsfaglige auditoruddannelse i Danmark

Da der i Danmark ikke findes auditorer med speciale i sociale rådgivninger, udviklede RådgivningsDanmark sammen med de akkrediteringsfaglige eksperter en auditoruddannelse, som rettede sig mod rådgivningsfaglige ansatte og frivillige i den sociale rådgivningsbranche.

“Aspiranterne lærer blandt andet at få øje på andres og egen praksis og vurdere den – blive kritisk overfor egne antagelser og blive opmærksom på, når man selv er ’blind’. Derfor træner vi nysgerrighed og det at spørge ind og spejle praksis.” – Anders Madsen, akkrediteringsfaglig auditor.

Rådgivningsfagligheden bringes i spil

RådgivningsDanmark uddannede auditorer fra den sociale rådgivningsbranche for at supplere auditorkorpset med en rådgivningsfaglighed og kvalificere blikket på organisationerne med viden og erfaring fra hverdagen i rådgivningerne.
Det var et krav, at aspiranterne skulle arbejde eller være frivillige i en af RådgivningsDanmarks medlemsorganisationer og have erfaring med rådgivning på det sociale område.

På uddannelsen blev aspiranterne oplært i kvalitetsmodellen og dét at skulle vurdere andres rådgivningstilbud.

Uddannelsen bestod af:

  • to uddannelsesdage
  • sidemandsoplæring i en akkrediteringsproces
  • skriftlig og mundtlig eksammen.

Uddannelsen vil genopstå i tilfælde af, at RådgivningsDanmark mangler rådgivningsfaglige auditorer til auditorkorpset.

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.