Priser for akkreditering

Prisen for akkreditering aftales individuelt for hvert forløb med udgangspunkt i to parametre:

  • Hvor mange lokationer rådgivningen fordeler sig på
  • Størrelsen på rådgivningens årlige udgifter (læs om kontingentindplacering her).

Vejledende priser for standardforløb for både akkreditering og genakkreditering findes i skemaerne nedenfor. Priserne dækker akkreditering af ét rådgivningstilbud. Skal en organisation samtidigt have akkrediteret flere rådgivningstilbud, som varierer betydeligt i målgruppe og ydelse, pålægges et tillæg afhængigt af opgaven. Kontakt gerne sekretariatet for flere oplysninger herom.

Akkreditering

Udbudspris ekskl. moms for et akkrediteringsforløb    
Antal rådgivnings-lokationerKontingent-gruppe AKontingent-gruppe BKontingent-gruppe CKontingent-gruppe D
1-3*23.550 kr.28.550 kr.33.550 kr.38.550 kr.

*Udbudsprisen for et akkrediteringsforløb stiger i takt med antallet af rådgivningslokationer.

Se den samlede prisstruktur for akkreditering (pdf)

Udbudsprisen for akkreditering af associerede medlemmer følger samme beregningsmodel.

Genakkreditering

Udbudspris ekskl. moms for et genakkrediteringsforløb    
Antal rådgivnings-lokationerKontingent-gruppe AKontingent-gruppe BKontingent-gruppe CKontingent-gruppe D
1-3*13.750 kr.18.750 kr.23.750 kr.28.750 kr.

*Udbudsprisen for et genakkrediteringsforløb stiger i takt med antallet af rådgivningslokationer.

Se den samlede prisstruktur for genakkreditering (pdf)

Udbudsprisen for genakkreditering af associerede medlemmer følger samme beregningsmodel.

Nedsat akkrediteringsgebyr

Medlemsorganisationer på den laveste og næstlaveste kontingentsats kan ansøge om tilskud fra RådgivningsDanmarks akkrediteringspulje, og derved blive akkrediteret til halv pris.

RådgivningsDanmarks bestyrelse bevilger to gange årligt akkreditering til halv pris for et medlem. En akkreditering vil for de fleste derefter koste mellem 11.775 og 14.275 kr. eksklusiv moms. Deadlines for ansøgninger kan ses i kalenderen.

For at søge om nedsat akkrediteringsgebyr skal medlemsorganisationen:

  • være placeret på den laveste eller næstlaveste kontingentsats (gruppe A eller B)
  • have gennemført RådgivningsDanmarks selvtest
  • så vidt mulig garantere rådgivningens overlevelse i akkrediteringens treårige periode.

Skriv til RådgivningsDanmark, hvis det kunne være relevant for jer at søge om nedsat akkrediteringsgebyr. Hent ansøgningsskema her.

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.