Ledernetværksmøde: Mus og ledelse af strategisk kompetenceudvikling

jun 02, 2021 - 10-13

LEDERNETVÆRKSMØDE: MUS OG LEDELSE AF STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING

Det kan både som ny og erfaren leder være en udfordring at sikre relevans og meningsfuldhed i den årlige MUS. Og mange oplever ikke, at udbyttet af MUS står mål med den tid, der bruges på at afholde samtalerne. Men ved at integrere MUS-samtalerne i det løbende strategiske ledelsesarbejde og gøre de forberedende og opfølgende aktiviteter til et fælles anliggende for hele arbejdsfællesskabet, kan MUS blive en vigtig samtale, der udvikler både den enkelte medarbejder og arbejdspladsen som helhed.

I oplægget på dette ledernetværk giver erhvervspsykolog Trille Frodelund Lykke inspiration til, hvordan du som leder kan gøre MUS-samtalerne til energifyldte samtaler, der både styrker organisationen og den enkelte medarbejders motivation og muligheder for at bidrage til den gode opgaveløsning. Vi ser på MUS i et strategisk lys med organisationens kerneopgave og mål i fokus og som et redskab til at fremme kompetenceudvikling og arbejdet med at skabe god trivsel.

I oplægget sættes der bl.a. fokus på:

Hvis du ønsker yderligere inspiration omkring MUS og ledelse af strategisk kompetenceudvikling, kan du læse mere her

Samt i bogen ”MUS-samtalen – ledelse af strategisk kompetenceudvikling” af Trille Frodelund Lykke et al. (Dansk Psykologisk Forlag, 2021)

Program for mødet

Tid og sted

2/6 2020 kl. 10-13 i RådgivningsDanmark lokaler.
Der bliver serveret en sandwich til mødet.

Tilmelding

Netværksmødet er for øverste ledere af rådgivningstilbud i medlemsorganisationer, og deltagelse i netværket er personligt. Log på raadgivningsdanmark.dk og tilmeld dig via tilmeld-knappen øverst her på siden. Har du endnu ikke bestilt et medlemslogin, kan du gøre det ved at klikke her.

OM oplægsholderen

Trille er erhvervspsykolog og partner i New Stories. Hun er specialist i ledelsesudvikling og designer udviklingsforløb og coacher ledere på alle niveauer. Hun har erfaring med ledelse i tiden efter nedskæringer og fyringer, samt med strategisk kompetenceudvikling i form af skræddersyede MUS-koncepter.
Læs mere om Trille her

Behandling af personoplysninger ifm. tilmelding til arrangementer

Når du tilmelder dig et arrangement hos RådgivningsDanmark, bliver dit navn og din mail noteret på en deltagerliste. Denne liste bliver gemt til internt brug i indeværende kalenderår plus ét år, derefter slettes den, jf. foreningens slettepolitik. Formålet med at gemme disse oplysninger er at kunne optimere drift og servicering samt sikre kvalitet i kontakten til foreningens medlemmer.

Læs om RådgivningsDanmarks behandling af personoplysninger. 

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.