Digitalt møde i rådgivningsnetværket: Rådgivere med brugererfaring

feb 09, 2021 - kl. 13-16

Hvilken betydning kan det have, når rådgivere har personlig erfaring med det emne, som rådgivningstilbuddet arbejder med som f.eks. vold, selvskade, ensomhed eller misbrug? Og hvordan kan man som rådgivningstilbud forholde sig til rådgivere med brugererfaring?

Nogle rådgivninger har besluttet at arbejde med peer-to-peer metoden, og andre tiltrækker bare mange ansøgere, som selv har haft rådgivningens emneområde inde på livet. Andre har omvendt en politik om, at de ikke ansætter rådgivere, som tidligere har brugt rådgivningstilbuddet. For alle rådgivningstilbud gælder det, at rådgiverne kan løbe ind i udfordringer i deres liv, som giver dem erfaring med emneområdet, de arbejder med, eller måske reaktiverer gamle oplevelser.

Til mødet i rådgivernetværket i februar spørger vi hvilken betydning, det kan have, hvis rådgiverne har personlige erfaringer med rådgivningens emnefelt i baggagen? Hvordan kan det være en fordel, og hvornår kan det være en ulempe? Og ikke mindst hvilke konkrete procedurer eller redskaber kan man i den forbindelse bruge f.eks. i rekrutteringsfasen eller i den løbende supervision og trivselsarbejdet i organisationen?

Indhold på mødet

Til mødet vil tre medlemsorganisationer fortælle om, hvorfor de har valgt netop deres tilgang til rådgivere med brugererfaring, og hvordan de konkret arbejder med tematikken.

De tre organisationer er Det Nationale Sorgcenter, som arbejder med peer-to-peer-metoden, LMS, som tiltrækker mange rådgivere, der har personlig erfaring med spiseforstyrrelser eller selvskade, og Sankt Nicolai Tjenesten, som ikke ansætter rådgivere, der selv har brugt tjenesten.

Program

TID OG STED

Netværksmødet finder sted online d. 9. februar kl. 13.00-16.00 i Zoom. Vi fremsender link til mødet til de tilmeldte inden mødet.

TILMELDING

Medlemmer af RådgivningsDanmark kan tilmelde sig netværksmødet på denne side. Har du endnu ikke bestilt et medlemslogin, kan du gøre det ved at klikke her.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER IFM. TILMELDING TIL ARRANGEMENTER

Når du tilmelder dig et arrangement hos RådgivningsDanmark, bliver dit navn og din mail noteret på en deltagerliste. Denne liste bliver gemt til internt brug i indeværende kalenderår plus ét år, derefter slettes den, jf. foreningens slettepolitik. Formålet med at gemme disse oplysninger er at kunne optimere drift og servicering samt sikre kvalitet i kontakten til foreningens medlemmer.

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.