Kursus: Den svære rådgivning

jan 31, 2022 - 9 -15:30

I rådgivningen af mennesker i komplicerede livssituationer, kan man som rådgiver komme til at stå i særlige dilemmafyldte situationer og også blive ramt af afmagt. Rådgiveren skal hjælpe den rådssøgende og udvise respekt for det enkelte menneske uden at tage over. Samtidig skal rådgiveren kende sine forpligtelser rent lovgivningsmæssigt og handle ud fra disse, hvis situationen kræver det.  At rådgive mennesker, der har det meget svært, kan være mentalt belastende for rådgiveren. Det er derfor vigtigt, at rådgiveren kan reflektere over og udvikle strategier og metoder for sig selv og i samarbejdet med andre rådgivere for at mestre det svære. 

Hvem henvender kurset sig til?

Hvad er indholdet på kurset?

Hvad får du ud af at deltage?

Tid og sted

30/11 2021 kl. 9-15:30. Adressen er RådgivningsDanmark Vodroffsvej 59, 5. sal, 1900 Frederiksberg C. Lokale A

Tilmelding og Pris

Tilmelding nødvendig. Der er plads til 12 deltagere på dette kursus, og kurset oprettes ved min. 6 deltagere. Prisen er 900 kr. pr. deltager for medlemmer af RådgivningsDanmark. Ikke medlemmer kan tilmelde sig mod et gebyr på 1800 kr. pr. deltager

Der bliver serveret kaffe, the og vand samt en sandwich til frokost

Om undervisernE

Sara Strandstoft er ansat som juridisk konsulent i RådgivningsDanmark og uddannet Cand.jur. De seneste år har Sara  blandt andet beskæftiget sig med rådgivning af voldsramte kvinder i Danners åbne rådgivning. Derudover er Sara bisidder og yder juridisk bistand til voldsramte kvinder der bor på krisecenter. Saras ambition i undervisningen er at skabe forståelse og bevidstgørelse omkring grundlæggende juridiske regler og integrere disse, så de bliver en naturlig del af rådgivningen og ikke føles som en barriere for rådgivningen.

Signe Marie Toft er kvalitetskonsulent i RådgivningsDanmark, og uddannet cand.pæd. i pædagogisk psykologi. Signe har flere års erfaring med kompetenceudvikling, supervision og undervisning i psykologi og kommunikation. I Signes undervisning er der vægt på forholdet mellem teori og eksempler fra praksis, og at deltagerne får noget med hjem, de kan bruge i deres egen praksis. Signe har tidligere arbejdet med trivsel, rekruttering, uddannelse og supervision af frivillige rådgivere blandt andet i Danners Krisecenter. Læs evt. mere på Signes profil på LinkedIn

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER IFM. TILMELDING TIL ARRANGEMENTER

Når du tilmelder dig et arrangement hos RådgivningsDanmark, bliver dit navn og din mail noteret på en deltagerliste. Denne liste bliver gemt til internt brug i indeværende kalenderår plus ét år, derefter slettes den, jf. foreningens slettepolitik. Formålet med at gemme disse oplysninger er at kunne optimere drift og servicering samt sikre kvalitet i kontakten til foreningens medlemmer.

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.