Kursus: Den systemiske rådgivning

apr 26, 2022 - 9-15:30

Rådgiverne i gratis sociale rådgivningstilbud møder mennesker i komplicerede livssituationer. Rådgiveren, der bruger systemiske spørgsmålstyper, anskuer problemer ud fra den antagelse, at der er mange faktorer, der påvirker hinanden i et komplekst og uforudsigeligt samspil. Den systemiske rådgiver leder ikke efter årsager eller kommer med for hurtige løsninger, men undersøger problemers mønstre, hvordan de ser ud fra andre perspektiver, og hvordan en ønskværdig fremtid ser ud. På den måde skaber rådgiveren rum for refleksion hos den rådssøgende, som får mulighed for at få øje på nye handlemuligheder og første konkrete skridt.

Hvem henvender kurset sig til?

Hvad er indholdet på kurset?

Hvad får du ud af at deltage?

Tid og sted

26/4 2022 kl. 9-15:30. Adressen er RådgivningsDanmark Vodroffsvej 59, 5. sal, 1900 Frederiksberg C

Tilmelding og Pris

Tilmelding nødvendig. Der er plads til 12 deltagere på dette kursus, og kurset oprettes ved min. 6 deltagere. Prisen er 900 kr. pr. deltager for medlemmer af RådgivningsDanmark. Ikke medlemmer kan tilmelde sig mod et gebyr på 1800 kr. pr. deltager

Der bliver serveret kaffe, the og vand samt en sandwich til frokost

Om underviseren

Signe Marie Toft er kvalitetskonsulent i RådgivningsDanmark, og uddannet cand.pæd. i pædagogisk psykologi. Signe har flere års erfaring med kompetenceudvikling, supervision og undervisning i psykologi og kommunikation. I Signes undervisning er der vægt på forholdet mellem teori og eksempler fra praksis, og at deltagerne får noget med hjem, de kan bruge i deres egen praksis. Signe har tidligere arbejdet med trivsel, rekruttering, uddannelse og supervision af frivillige rådgivere blandt andet i Danners Krisecenter.
Læs evt. mere på Signes profil på LinkedIn

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER IFM. TILMELDING TIL ARRANGEMENTER

Når du tilmelder dig et arrangement hos RådgivningsDanmark, bliver dit navn og din mail noteret på en deltagerliste. Denne liste bliver gemt til internt brug i indeværende kalenderår plus ét år, derefter slettes den, jf. foreningens slettepolitik. Formålet med at gemme disse oplysninger er at kunne optimere drift og servicering samt sikre kvalitet i kontakten til foreningens medlemmer.

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.