Ledernetværksmøde: Anbefalinger for god ledelse i den frivillige sociale sektor

dec 02, 2021 - 10-13:30

LEDERNETVÆRKsMØDE: Anbefalinger for god ledelse i den frivillige sociale sektor

Med afsæt i den frivillige sociale sektor har Frivilligrådet stået i spidsen for udarbejdelsen af 17 Anbefalinger for god ledelse i de frivillige sociale organisationer. Anbefalingerne er et redskab til at understøtte foreninger med bl.a. at skabe rammer for trivsel og arbejdsglæde, en klar rollefordeling mellem bestyrelse og ledelse samt en åbenhed om det frivillige arbejde, der udføres.

I RådgivningsDanmarks opdaterede Kvalitetsmodel – Version 3.0 skal ledelsen nu også som en del af akkrediteringsprocessen forholde sig til hvordan de ønsker at arbejde med anbefalingerne for god ledelse på det frivillige sociale område. På dette netværksmøde vil vi derfor sætte fokus på, hvordan anbefalingerne kan bruges som et meningsfuldt redskab i praksis.

Se anbefalingerne her:
Anbefalinger for god ledelse i den frivillige sociale sektor (frivilligraadet.dk)

Program

Tid og sted

2/12 2021 kl. 10-13:30 i RådgivningsDanmarks lokaler, 5. sal.
Der bliver serveret en sandwich til mødet.

Tilmelding

Netværksmødet er for øverste ledere af rådgivningstilbud i medlemsorganisationer, og deltagelse i netværket er personligt. Log på raadgivningsdanmark.dk og tilmeld dig via tilmeld-knappen øverst her på siden. Har du endnu ikke bestilt et medlemslogin, kan du gøre det ved at klikke her.

Behandling af personoplysninger ifm. tilmelding til arrangementer

Når du tilmelder dig et arrangement hos RådgivningsDanmark, bliver dit navn og din mail noteret på en deltagerliste. Denne liste bliver gemt til internt brug i indeværende kalenderår plus ét år, derefter slettes den, jf. foreningens slettepolitik. Formålet med at gemme disse oplysninger er at kunne optimere drift og servicering samt sikre kvalitet i kontakten til foreningens medlemmer.

Læs om RådgivningsDanmarks behandling af personoplysninger. 

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.