Digitalt Ledernetværksmøde: Konfliktforebyggelse og konflikthåndtering

nov 24, 2020 - kl. 9-12

Emne: Konfliktforebyggelse og konflikthåndtering

Vi får besøg af direktør i Arbinger Instituttet, Mette Villemoes Ponty, som vil holde oplæg om konfliktforebyggende- og hæmmende adfærd. Mette vil blandt andet komme ind på tre kompetencer vi har med på arbejde, forskellen på indstilling og adfærd, to forskellige former for indstilling, og hvordan vi påvirker hinanden på arbejdspladsen. Formålet med oplægget, som også vil rumme små øvelser, er at supplere deltagernes redskabskasse til forebyggelse og håndtering af konflikter på arbejdspladsen.

Efter Mettes oplæg arbejder deltagerne med en narrativ sparringsmodel. Deltagerne opfordres til at overveje om de har en case med en uforløst konflikt/udfordring  – stor som lille, som de har lyst til at få sparring fra netværket.

Program

Om oplægsholderen:
Mette Villemoes Ponty er direktør i Arbinger Instituttet. Instituttet tilbyder blandt andet workshops, konsulentydelser og konflikthåndtering med fokus på at flytte individer, teams og organisationer fra en jeg-orienteret indstilling til en vi-orienteret indstilling, og derigennem opnå bedre resultater. Arbinger hjælper virksomheder og menneskerne i dem med at forstå, hvorfor det indimellem er så svært at samarbejde om at nå et mål, når nu alle har gode intentioner. Se mere på www.arbinger.dk

Mette udgav i 2017 bogen ”Den Blinde Vinkel: Lederens Største Udfordring” hos Gyldendal Business. Bogen handler om, at ledere ofte ikke får øje på, at de selv er en del af problemerne, og at en måde at arbejde med konflikterne på arbejdspladsen på, er at reflektere over sin egen indstilling til andre mennesker.

Om sparringsmodellen:
Modellen er en narrativ sparringsmodel, der giver mulighed for refleksion over og udvikling af ledelsespraksis. Modellen kan fastholde fokus på konfliktens temaer og skabe udvikling gennem undersøgelse og inddragelse af netværkets ledelsesfaglige og menneskelige erfaringer.

Tid og sted

Mødet er digitalt. Du vil dagen inden mødet modtage en mail med et link til deltagelse i kurset, som vil foregå på Zoom

Tilmelding nødvendig.

Tilmelding

Netværksmødet er for øverste ledere af rådgivningstilbud i medlemsorganisationer, og deltagelse i netværket er personligt. Log på raadgivningsdanmark.dk og tilmeld dig via tilmeld-knappen øverst her på siden. Har du endnu ikke bestilt et medlemslogin, kan du gøre det ved at klikke her.

RådgivningsDanmark opkræver et no-show gebyr på 250 kr. til arrangementer med ekstern oplægsholder eller facilitator ved manglende afbud senest på dagen.
Tilmelding skal foregå senest tirsdag d. 29. september,

Behandling af personoplysninger ifm. tilmelding til arrangementer

Når du tilmelder dig et arrangement hos RådgivningsDanmark, bliver dit navn og din mail noteret på en deltagerliste. Denne liste bliver gemt til internt brug i indeværende kalenderår plus ét år, derefter slettes den, jf. foreningens slettepolitik. Formålet med at gemme disse oplysninger er at kunne optimere drift og servicering samt sikre kvalitet i kontakten til foreningens medlemmer.

Læs om RådgivningsDanmarks behandling af personoplysninger. 

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.