Møde i rådgivningsnetværket: Inddragelse af rådgivere i kvalitetsudviklingen

maj 11, 2021 - kl. 13-16

Hvordan kan man inddrage rådgiverne i kvalitetsudviklingen af rådgivningstilbuddet? Det spørgsmål drøfter vi på næste møde i rådgivningsnetværket.

Frivillige og ansatte rådgivere har ofte viden og erfaringer, som det kan være værdifuldt at inddrage i kvalitetsudviklingen af rådgivningstilbuddet. Samtidig bidrager inddragelse og medbestemmelse til trivslen blandt rådgiverne.

Men hvordan kan man konkret arbejde med inddragelse – både i den løbende kvalitetsudvikling og i forbindelse med en akkreditering? Hvornår involverer man? Hvordan opsætter man gode rammer for inddragelsen og skaber gode processer? Og hvordan holder man rådgiverne opdateret om resultatet af inddragelsen på en god måde?

Det er nogle af de spørgsmål, som vi tager udgangspunkt i på mødet.

Indhold på mødet

Til mødet vil vi høre oplæg fra LGBT+ Danmark, headspace og Center for Digital Pædagogik.

LGBT+ Danmarks rådgivning var indtil for nylig drevet udelukkende af frivillige. Nu har man etableret et sekretariat, men arbejder fortsat med udstrakt medbestemmelse blandt de frivillige i kvalitetsudviklingen. Center for Digital Pædagogik har meget forskellige slags frivillige og arbejder derfor også med forskellige måder at inddrage dem på. Og hos headspace har man mere end 20 centre rundt omkring i landet og arbejder derfor med inddragelse i kvalitetsudviklingen af geografisk spredte enheder.

Program

TID OG STED

Netværksmødet finder sted d. 11. maj kl. 13.00-16.00 i Zoom. Vi fremsender link til de tilmeldte inden mødet.

TILMELDING

Medlemmer af RådgivningsDanmark kan tilmelde sig netværksmødet på denne side. Har du endnu ikke bestilt et medlemslogin, kan du gøre det ved at klikke her.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER IFM. TILMELDING TIL ARRANGEMENTER

Når du tilmelder dig et arrangement hos RådgivningsDanmark, bliver dit navn og din mail noteret på en deltagerliste. Denne liste bliver gemt til internt brug i indeværende kalenderår plus ét år, derefter slettes den, jf. foreningens slettepolitik. Formålet med at gemme disse oplysninger er at kunne optimere drift og servicering samt sikre kvalitet i kontakten til foreningens medlemmer.

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.