#Nyt fra RådgivningsDanmark

AUDITORUDDANNELSE: Tilmeld dig eller en medarbejder NU

sep 19, 2016

RådgivningsDanmarks auditoruddannelse – en unik mulighed for medarbejdere i medlemsorganisationer.

RådgivningsDanmarks formål er at forbedre kvaliteten i den sociale og frivillige rådgivningsbranche. Som et led i dette tilbyder RådgivningsDanmark nu uddannelsen som auditor til medarbejdere i medlemsorganisationer. Auditorer er de personer, som går ud og tjekker kvaliteten i rådgivninger, der søger om akkreditering.

Uddannelsen udbydes af to årsager:

Ved endt uddannelse er der mulighed for at blive tilknyttet RådgivningsDanmarks auditorkorps. Hver medlemsorganisation kan sende én eller flere medarbejdere på uddannelsen.

Hvem kan blive auditor?

Krav til auditoraspiranter:

”Som auditor skal man være nysgerrig på andre og på sin egen rolle i forhold til andre. Man skal have lyst til en stejl læringskurve og til at arbejde metodisk”,

Anders Madsen

Derudover skal du have interesse og være motiveret for faglig og personlig udvikling.
”Som auditor skal man være nysgerrig på andre og på sin egen rolle i forhold til andre. Man skal have lyst til en stejl læringskurve og til at arbejde metodisk”, fortæller Anders Madsen, som er tidligere auditorformand i Akkreditering Danmark og underviser på RådgivningsDanmarks auditoruddannelse.

Hvad lærer man på uddannelsen?

Uddannelsen består af undervisning og sidemandsoplæring med stor fokus på observation af praksis.

”Hvis man tager låget af en social praktiker, kan han kun redegøre for 50 % af sin praksis. Den anden halvdel tror han, han gør. På auditoruddannelsen lærer aspiranterne at få øje på andres og egen praksis og vurdere den – blive kritisk overfor egne antagelser og blive opmærksom på, når man selv er ’blind’” fortæller Anders Madsen og tilføjer ”Derfor træner vi nysgerrighed og det at spørge ind og spejle praksis. I auditsituationen får aspiranterne også inspiration til deres egen rådgivning.”

Hvad får din rådgivning ud af det?

Auditoruddannelsen er primært tiltænkt som en måde RådgivningsDanmark kan opbygge eget auditorkorps. Særligt for at få rådgivningsfagligheden ind i vurderingen om akkreditering. Derudover kan en uddannet auditor også bruge sin nye viden og inspiration i sin egen rådgivning.

”Rådgivningerne kan omsætte den viden deres medarbejder får på uddannelsen til at optimere deres organisation kvalitetsmæssigt. Helt konkret vil medarbejderen have de praktiske værktøjer til eksempelvis at kunne lave en årsplan for videreudvikling og involvere kolleger i den proces.
Dette skaber en dialog i organisationen, såsom at vi fx skriver noget på vores hjemmeside, men vi gør noget andet. Hvilken er mest hensigtsmæssig at ændre – beskrivelsen eller praksis? Og så kan man lave en struktur, der undersøger de relevante temaer med jævne mellemrum”, afslutter Anders Madsen.

Mød Anders på uddannelsesdagene, hvor han og Liselotte Juul vil undervise i auditorrollen og RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel og dens værktøjer.

Se programmet for auditoruddannelsen nedenfor.
_________________________________________________________

Auditoruddannelsen:

Del I: Undervisning

Uddannelsesdage 8.-9. November kl. 9.00-16.00 i SUS’ lokaler – Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K

Undervisere: Anders Madsen og Liselotte Juul

Efter uddannelsesdagene bliver hver auditoraspirant tildelt en auditee (en akkrediteringsansøger), og får adgang til det elektroniske system, hvor de skal vurdere kvalitetsbeskrivelserne og skrive den endelige rapport.

Del II: Praksisorienteret sidemandsoplæring

Januar 2017
Gennemlæsning af kvalitetsbeskrivelser og planlægning af auditbesøg:.
Auditoraspiranter gennemlæser rapporterne sammen med en underviser og forbereder spørgsmål og relevante temaer til auditbesøg.

Februar-Marts 2017
Auditbesøg og vurderingsrapport:
Auditoraspiranterne skal sammen med deres underviser observere og interviewe auditee. Et auditbesøg består fx af en rundvisning og interviews af både ledere og rådgivere.
Herefter udfylder auditoraspiranterne sammen med underviserne den endelige vurderingsrapport.

Marts 2017:
Eksamen:
Auditoraspiranterne skal op i en skriftlig og en mundtlig eksamen. Den skriftlige eksamen vil være et spørgeskema og den mundtlige eksamen er en fælleseksamen i form af forumteater.

Pris: 3000 kr.

Tilmelding og spørgsmål til auditoruddannelsen senest d. 25. Oktober på info@raadgivningsdanmark.dk

*Hvis det ønskes at sende en frivillig på uddannelse, vil det afgøres af bestyrelsen om den frivillige har den nødvendige erfaring, kompetencer og tilknytning til den enkelte rådgivning.

Læs flere nyheder
Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.