#Akkreditering

Få tre gode råd til at forberede en akkreditering

jun 14, 2017

Er du i tvivl om, hvorvidt jeres rådgivning er klar til at blive akkrediteret?
Auditor og faglig leder i GirlTalk, Majbritt Bay, har både arbejdet som auditor og gennemgået en akkrediteringsproces i egen organisation.

Få hendes tre bedste råd til at forberede sig på en akkreditering.

1. Læs kvalitetsmodellen og lav en plan
Det første, man kan gøre, er at læse og sætte sig grundigt ind i RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel. Hvis der er punkter, hvor I ikke helt opfylder kriterierne, så start med at lave en plan for, hvad I skal arbejde med, og hvornår det skal være færdigt.

”Se akkreditering som en mulighed, og fokusér på processen og ikke at jeres rådgivning skal være perfekt for at gennemgå en akkreditering. Man skal ikke lade sig skræmme – når man kan udpege sine udviklingspunkter og lægge en plan for det, er man nået langt” – Majbritt Bay, auditor og faglig leder i GirlTalk.

2. Afsæt ressourcer og inddrag medarbejdere og frivillige
Investér i kvalitetsarbejdet ved at afsætte tid og ressourcer til at undersøge de praksisser, I vil forbedre. Gør vi rent faktisk det, vi siger, vi gør, og kan vi blive bedre? Inddrag medarbejdere og frivillige i processen og få vigtige, interne diskussioner, som også gør kvalitetsbeskrivelsen mere levende.

3. Prioritér indsatsområder og få sat en proces i gang
Prioritér herefter, hvad der er vigtigt at få styr på og sæt processen i gang. Diskutér løsninger og uddelegér opgaver.

Akkrediteringsprocessen hjalp os i GirlTalk til at få øje på, hvordan vi kan styrke kvalitetsarbejdet med vores rådgivere gennem en systematiseret håndtering af vores brugerevalueringer.

Vores samtaler med brugere og brugernes kommentarer bliver nu systematisk gennemlæst, så vi kan følge op på, om vi giver den rådgivning, vi ønsker. Hvis rådgivningen ikke lever op til vores standarder, kan vi lynhurtigt tage problematikker op på vores temaaftner med rådgiverne og dermed forbedre rådgivningen.

Bliv ikke skræmt af akkreditering
Majbritt Bay tilføjer ”Arbejdet er en sund og vigtig proces for en organisation, og øger kvalitetsudviklingen. Det er en proces, vi som rådgivning hele tiden er i gang med, så vi bliver bedre til det, vi gør. Det er et need-to-have og vigtigt at bruge ressourcer på.”

Læs mere om akkrediteringsprocessen

Få svar på ti spørgsmål om akkreditering

Tilmelding til næste akkrediteringsrunde på info@raadgivningsdanmark.dk

Læs flere nyheder
Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.