Rådgivningsportalen

Har du brug for rådgivning?
Brug RådgivningsPortalen til at finde den rådgivning, som kan hjælpe dig.

Alle rådgivningstilbud på listen er medlemmer af RådgivningsDanmark og overholder foreningens krav til medlemskab. De rådgivninger, som er akkrediteret af RådgivningsDanmark, bærer foreningens kvalitetsstempel i højre hjørne.

Find den rette rådgivning

Nulstil
Young Connect rådgivningen

Young Connect Rådgivningen er et tilbud til udsatte unge i alderen 12-25 år, der tumler med forskellige udfordringer. Fra kærestesorger, mobning og ensomhed til fx problemer i hjemmet og med skolen. Rådgiverne er frivillige. Young Connect findes i Odense, Vejle og Aarhus og drives af KFUM's Sociale Arbejde.

Læs mere
WeShelters herberger og natcafeer

WeShelter driver herberger og natcafeer, hvor du som hjemløs kan få hjælp til problemer vedrørende sundhed, misbrug, arbejdsløshed eller familie. Personalet er uddannet indenfor det socialfaglige eller pædagogiske område. Man kan møde op hos WeShelters natcafeer og herberger i København.

Læs mere
Ventilens mødesteder

Ventilens mødesteder er et tilbud til unge i alderen 15-25 år, der føler sig ensomme. Her mødes unge og frivillige og laver aktiviteter sammen – fx laver mad, går en tur eller går i biffen. Det er helt ok, hvis man synes det er lidt svært at møde nye mennesker. De frivillige sørger for at der er en rar stemning, og at alle unge i mødestedet er en del af fællesskabet. I mødestedet er der altid en at snakke med, både om lette og svære ting

Læs mere
UngØkonomi.dk

UngØkonomi.dk er et online rådgivningstilbud til unge om økonomi. Rådgivningen hjælper med at få et overblik over den økonomiske situation, og sikre, at unge ikke havner i bundløs gæld. Unge med gæld kan få hjælp til, at lave aftaler med kreditorer om afdrag på gælden. Rådgiverne er frivillige, og er uddannet fx bankrådgivere, socialrådgivere, advokater, jurister eller lignende. Ungøkonomi.dk drives i et samarbejde mellem KFUM´s Sociale Arbejde og Center for Digital Pædagogik.

Læs mere
Ung på Linje/Ung Online

Ung På Linje og Ung Online er et uforpligtende og anonymt samtaletilbud for unge mellem 13 og 30 år, der mangler nogen at tale med om deres oplevelser og problemer. De frivillige er unge mellem 20 og 30 år, som sidder klar til at lytte og snakke om præcis det, der er brug for i den anden ende, og som kender til alle de problemer, man kan bakse med som ung. Samtaletilbuddet drives af Ungdommens Røde Kors.

Læs mere
Ulykkeslinjen

UlykkesLinjen tilbyder gratis og uvildig vejledning på telefon for mennesker, der er berørt af en ulykke. Det kan både være som ramt eller pårørende. Rådgivningen støtter ulykkespatienter og deres familier ved at skabe overblik over, hvordan man bedst kan tackle de udfordringer, der kan opstå ved en ulykke. Rådgiverne er erfarne socialrådgivere. UlykkesLinjen drives af UlykkesPatientForeningen.

Læs mere
TUBAs online rådgivning

TUBA tilbyder gratis og anonym online rådgivning til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i familier med alkohol- eller stofmisbrug. Der er både en brevkasse, et ungeforum og chat. Rådgiverne i chatten er frivillige med en social faglige baggrund. Både i 1-1-chat og gruppechatten taler vi om det, den unge har på hjertet - intet emne er for stort eller lille.

Læs mere
Startlinjen

Startlinjen er en landsdækkende, anonym telefonlinje, som tilbyder gratis samtaler til mennesker i sårbare eller kritiske livssituationer. Rådgiverne er frivillige, der er oplært til både at kunne håndtere krisesamtaler og til at støtte mennesker i at finde håb, strategier og mod til at handle på deres situation med udgangspunkt i deres personlige værdier og ønsker for fremtiden.

Læs mere
SR-Bistands Social-Juridisk Rådgivning

Den social-juridiske rådgivning er en retshjælp og socialrådgivning, som består af frivillige jurister og socialrådgivere samt studerende på sidste år af deres uddannelse. Rådgivningen kan hjælpe med besvarelse af spørgsmål inden for eksempelvis lejeretten, sygedagpenge, ressourceforløb, fleksjob, skilsmisse og klagevejledning. Vi hjælper ligeledes med udfærdigelser af lettere skrivelser for borgere med en indkomst med beløbsgrænsen for fri proces. Tilbuddet er åbent for alle, uanset hvor du bor i landet. Rådgivningen foregår enten telefonisk, via email eller ved personlig henvendelse i København.

Læs mere
SR-Bistands Gældsrådgivning

SR-Bistands Gældsrådgivning tilbyder rådgivning og vejledning ifm. med gæld. Rådgiverne er frivillige jurister og finansielle rådgivere eller studerende på deres sidste år af kandidatuddannelsen. Rådgivningen kan bl.a. handle om budgetplanlægning, handleplan for afdrag af gæld eller regler for gældssanering. Der ydes rådgivning telefonisk og ved personlig henvendelse i København.

Læs mere
Sjældne Diagnosers Helpline

Sjældne Diagnosers Helpline er et landsdækkende gratis og anonymt rådgivningstilbud til patienter og pårørende berørt af sjælden sygdom. Et professionelt og engageret rådgiverteam bestående af både lønnede og frivillige er klar ved telefon og mailbox med information, støtte og rådgivning.

Læs mere
Sinds rådgivninger

SINDs landsdækkende telefonrådgivning er åben for psykisk sårbare og pårørende. Ved telefonerne sidder erfarne psykologer, socialrådgivere eller andre, som har faglig eller personlig viden om, hvad det vil sige at have psykisk sygdom tæt inde på livet - enten som sindslidende eller pårørende. Sind har også lokal afdelinger rundt om i landet, hvor psykisk syge, psykisk sårbare og pårørende kan få rådgivning pr. telefon og ved et personligt møde.

Læs mere
Sig det til nogen

’Sig det til nogen’ er et rådgivningstilbud til kvinder over 18 år der er udsat for fysisk, psykisk, seksuel, materiel eller økonomisk vold og deres pårørende. Et rådgivningsforløb foregår som en individuel samtale med en socialfaglig medarbejder. Et forløb er individuelt tilrettelagt og tager udgangspunkt i den enkeltes behov. Rådgivningen foregår i København, Ringsted og Randers, og der tilbydes en afklarende samtale inden et forløb påbegyndes. 'Sig det til nogen' drives af Danner.

Læs mere
Sexlinien for Unge

Sexlinien er en gratis rådgivning for unge mellem 15 og 25 år. Rådgivningen besvarer spørgsmål om sex, køn, prævention, abort, følelser, seksualitet, kærlighed, seksuelle rettigheder, krop og sexsygdomme på telefon, chat og i en online brevkasse. Rådgiverne er selv unge og er uddannede i rådgivningen. De er typisk studerende og læser f.eks. til lærer, læge, sygeplejerske, psykolog eller jordemoder, m.fl. Sexlinien drives af Sex & Samfund.

Læs mere
Settlementets Socialrådgivning

Settlementets Socialrådgivning yder gratis rådgivning til udsatte borgere om fx at forstå afgørelser og sager fra myndigheder og kommuner, hjælp til at søge tilskud eller information om rettigheder. Rådgivningen varetages af en socialrådgiver og en jurist samt frivillige socialrådgivere og jurister og studerende. Der rådgives både i komplicerede sager og i enkelte spørgsmål. Rådgivningen foregår telefonisk eller ved et aftalt personligt møde.

Læs mere
Settlementets Retshjælp

Settlementets Retshjælp yder gratis juridisk rådgivning til enhver borger, du behøver ikke at bo i Københavns Kommune. Du kan få hjælp til at kende dine rettigheder, forstå en afgørelse, formulere en klage eller anden rådgivning og sparring indenfor en række retsområder. Rådgivningen varetages af en jurist og en socialrådgiver samt frivillige jurister, socialrådgivere og studerende. Rådgivningen foregår telefonisk eller ved et aftalt møde.

Læs mere
Settlementets Gældsrådgivning

Settlementets Gældsrådgivning er et gratis tilbud til borgere på overførselsindkomst, SU eller med lav indkomst, uanset bopæl, som har brug for hjælp til at få overblik over sin økonomi og gæld, lave aftaler med kreditorer, m.v. Rådgivningen varetages af en socialrådgiver og en jurist samt frivillige bankrådgivere, socialrådgivere og jurister. Rådgivningen starter med telefonisk henvendelse, hvor et rådgivningsforløb med personlige møder kan aftales. nhavn.

Læs mere
Sct. Nicolai Tjenesten

Sct. Nikolai Tjenesten er et rådgivningstilbud under Kirkens Korshær, som tilbyder en telefonisk lyttende samtale til mennesker, som har brug for nogen at tale med. Man kan henvende sig på et landsdækkende telefonnummer og også til en lokal tjeneste. I København er det også muligt at henvende sig personligt. Rådgiverne er frivillige.

Læs mere
Retshjælpen Råd til Ret

Alle privatpersoner, som har brug for juridisk rådgivning, kan få gratis retshjælp i nogle af KFUMS's sociale caféer og væresteder. Der tilbydes gratis retshjælp inden for personrelaterede retsområder som fx social- og lejeret, arve- og forbrugerret, separation, skilsmisse, underholdsbidrag m.v., forældremyndighed og samværssager og samlivsforhold. Rådgivningen drives af KFUM's sociale arbejde.

Læs mere
RedenUng

RedenUng er en anonym rådgivnings- og vidensportal til unge, der har brug for rådgivning og oplysning om køb og salg af sex og alle gråzonerne, som f.eks. sugardating. Lærere, forældre og fagfolk, der vil vide mere om prostitution, gråzoneprostitution og sugardating eller har en bekymring kan også kontakte rådgivningen. Rådgivningen bemandes af professionelle rådgivere.

Læs mere
Psykiatrifondens rådgivninger

Psykiatrifonden tilbyder gratis og anonym rådgivning til mennesker med psykiske sygdomme og problemer, personer i krise, deres pårørende og fagfolk. Rådgivningen er fagligt funderet og varetages af frivillige rådgivere med baggrunde som fx læge, sygeplejerske, psykolog, psykoterapeut og socialrådgiver. Rådgivningen kan kontaktes på telefon, chat og i en online brevkasse.

Læs mere
Privatsnak 13-15 år

Privatsnak er en rådgivning for børn og unge mellem 13 og 15 år, hvor man kan få rådgivning om krop, følelser, seksualitet eller prævention.. Rådgiverne er selv unge og er uddannede i rådgivningen. De er typisk studerende og læser f.eks. til lærer, læge, sygeplejerske, psykolog eller jordemoder, m.fl. Privatsnak drives af Sex & Samfund

Læs mere
Privatsnak 10-12 år

Privatsnak er en rådgivning for børn mellem 10 og 12 år på telefon og chat. Rådgivningen kan handle om krop, følelser, pubertet, forelskelse og kærester. Rådgiverne er selv unge og er uddannede i rådgivningen. De er typisk studerende og læser f.eks. til lærer, læge, sygeplejerske, psykolog eller jordemoder, m.fl. Privatsnak drives af Sex & Samfund.

Læs mere
Offer rådgivningen

Offerrådgivningen i Danmark hjælper ofre, vidner og pårørende gennem personlig og telefonisk rådgivning i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld. Offerrådgivningen samarbejder med politi, sygeplejersker, brandmænd og sagsbehandlere i alle landets politikredse.

Læs mere
netstof.dk

På netstof.dk kan du som ung mellem 15 og 24 år få information og rådgivning om alkohol, hash og andre stoffer. Du kan skrive til rådgivningens rusmiddelfaglige eksperter i brevkassen eller stille andre unge spørgsmål i debatfora. Netstof drives bl.a. af Center for Digital Pædagogik.

Læs mere
MitAssist.dk

MitAssist.dk er Danmarks første online community for drenge, hvor du kan give og få assist fra andre unge. Du kan få assist om lige præcis de ting, du går og tænker på. Sagt enkelt: du kan spørge om alt! Lige fra tips til six-pack og hvordan man kan snakke med piger, til hvornår man må flytte hjemmefra, og hvad man kan gøre, hvis stress depression eller selvmordstanker presser sig på. MitAssist.dk drives af Center for Digital Pædagogik

Læs mere
Misbrugs-portalen

Misbrugsportalen tilbyder anonym rådgivning og støttende samtaler til både voksne pårørende og efterladte, samt til unge og voksne med et misbrug eller en afhængighedsproblematik. Rådgivningen har en telefonlinje, der varetages af frivillige rådgivere med fagrelevant baggrund. Derudover kan mennesker med et overforbrug af stoffer og/eller alkohol henvende sig personligt i et akuttilbud i København.

Læs mere
Mandecentrets rådgivning

Mandecentret yder praktisk rådgivning og personlig sparring til mænd i forbindelse med skilsmisse, parbrud, samvær med børn eller vold i parforholdet. Rådgiverne er både professionelle og frivillige. Mandecentret har afdelinger i København, Aarhus, Aalborg, Esbjerg og Odense.

Læs mere
Mægling i Børnehøjde

Mægling i Børnehøjde er et gratis tilbud om mægling i konfliktramte familier, men særligt fokus på inddragelse af familiens børn. Mægling er en samtale, hvor to eller flere parter i en uenighed taler sammen med hjælp fra en upartisk mægler. Vi benytter uddannede konfliktmæglere til at guide familierne. Mæglingerne foregår i trygge og neutrale rammer udenfor familiens hjem - det er muligt at få mægling i hele landet. Mægling i Børnehøjde drives af KFUMs Sociale Arbejde.

Læs mere
LMS’ fagtelefon

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskades faglige rådgivningstelefon henvender sig til alle, som i deres arbejde møder personer, der har en spiseforstyrrelse eller kæmper med selvskade. LMS’ faglige rådgivning kan give svar på, hvordan fagpersoner handler bedst og mest hensigtsmæssig i dette møde. Rådgiverne er erfarne faglige medarbejdere i LMS.

Læs mere
LMS’ rådgivninger

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) tilbyder anonym telefonisk og online rådgivning til mennesker, der er berørt af spiseforstyrrelser eller selvskade, samt pårørende og fagpersoner. Rådgiverne er frivillige, og har enten en relevant uddannelse eller selv haft spiseforstyrrelse eller selvskade inde på livet. Man kan også få personlig rådgivning hos LMS' lokale afdelinger rundt i landet.

Læs mere
Livslinien

Livslinien forebygger selvmord og selvmordsforsøg blandt andet gennem anonym rådgivning til selvmordstruede, pårørende og efterladte, samt til mennesker i krise og i svære situationer. Rådgivningen varetages af særligt uddannede frivillige rådgivere gennem telefon-, net- og chatrådgivning. Net- og chatrådgivningens åbningstider findes på Livsliniens hjemmeside.

Læs mere
Livet Tilbage

Livet tilbage er en gratis psykologisk rådgivning til mænd i krise, fx som følge af skilsmisse, sygdom eller dødsfald blandt de nærmeste. Rådgivningen drives af KFUM's Sociale Arbejde og findes på Frederiksberg, i Slagelse og Lemvig.

Læs mere
LGBT+ rådgivningen

LGBT rådgivningen rådgiver om blandt andet kønsidentitet, parforhold, homo med forsinkelse, børn, insemination og sociale netværk. Rådgivningen er anonym og varetages af frivillige, der rådgiver ud fra egen erfaring. Rådgivningen kan kontaktes ved personligt fremmøde, pr. telefon, chat og mail. Rådgivningen modtager også henvendelser fra fagpersoner og folk med relation til LGBT personer. Der er et LGBT juridisk team tilknyttet rådgivningen.

Læs mere
Landsforeningen Spædbarnsdøds tilbud om terapeutisk rådgivning

Alle, der har mistet et spædbarn, kan benytte sig af foreningens tilbud om rådgivning. Rådgiverne i Landsforeningen Spædbarnsdøds sekretariat har såvel terapeutiske som rådgivningsfaglige kompetencer. I rådgivningen kan man fx tale om tabet og det der fylder, få information om sorg og sorgreaktioner, høre andres erfaringer og få information om regler og rettigheder. Samtalerne tager udgangspunkt i den enkelte forælders og families situation, behov og følelser.

Læs mere
Kræftlinjen

Kræftlinjen er Kræftens Bekæmpelses landsdækkende rådgivning til mennesker, der er berørt af kræftsygdom eller har spørgsmål om kræft. Vi hjælper på telefon, chat, video og mail. Rådgivningen tilbyder bl.a. generel information om kræftsygdom, behandlinger, bivirkninger, senfølger, alternativ behandling, rettigheder, kost, samt at få sat ord på de bekymringer, der kan være, når man har kræft tæt inde på livet. Rådgiverne er læger, sygeplejersker, socialrådgivere og psykologer, som alle har stor viden om kræft og livet med kræft.

Læs mere
Kræftens Bekæmpelses rådgivninger

I Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivninger landet over kan mennesker berørt af kræft møde op og tale med en rådgiver, få familierådgivning, deltage i samtalegrupper samt flere aktiviteter.

Læs mere
KOMsammen

Et tilbud under Ventilen, for unge mellem 15-30 år der føler sig ensomme, og som har lyst til at få lidt gang i kroppen samt lave god og sund mad med andre. I KOMsammens aktiviteter kan man være med, uanset hvilket form man er i. KOMsammen giver mulighed for at skabe nye relationer, og giver plads til både grin og alvorlige snakke. Tilbuddet drives af ressourcestærke unge frivillige med socialt overskud, der sørger for at alle er en del af fællesskabet.

Læs mere
Kompasset

Kompasset i København drives af Kirkens Korshær og er en rådgivningstjeneste og værested til hjemløse migranter. Der tilbydes rådgivning i rettigheder og lovgivning og hjælp til at at lave en jobansøgning

Læs mere
KFUM’s konfliktmægling

KFUM's Sociale Arbejde tilbyder gratis konfliktmægling. Konflikten kan skyldes fx samarbejdsproblemer på arbejdspladsen, skilsmisse og samværsproblemer i forhold til børn, nabostridigheder eller økonomiske mellemværender. Vi har uddannede og frivillige mæglere, der tilbyder gratis mægling i stort set hele landet.

Læs mere
hope.dk Ung

hope.dk/ung er en alkoholrådgivning for børn og unge mellem 9 og 19 år, der vokser op i familier med alkoholproblemer. Der er anonymt at henvende sig til rådgivningens brevkasse. Rådgiverne er uddannede socialrådgivere og har gennem længere tid arbejdet med alkoholproblemer.

Læs mere
hope.dk

hope.dk er en alkoholrådgivning, som drives af Alkohol & Samfund. Rådgivningen henvender sig til voksne, der drikker for meget og til voksne pårørende. Rådgivninger kan handle om alkoholproblemer, alkoholbehandling, og om hvor og hvordan man bedst får hjælp og støtte til at tage hånd om problemerne

Læs mere
Holdepunkt

Holdepunkt, Mødrehjælpens rådgivning, tilbyder landsdækkende telefonrådgivning og chatrådgivning samt individuelle samtaler ansigt til ansigt i Mødrehjælpens fire rådgivninger i København, Odense, Aarhus og Aalborg for gravide og børnefamilier med børn under 18 år. Rådgivningen er gratis, og man kan få rådgivning inden for familielivets områder, såsom graviditet, vold i parforholdet, sociale rettigheder, skilsmisse, bekymringer for børns trivsel og vanskeligt samarbejde om børnene efter en skilsmisse. Rådgivningen varetages af ansatte og uddannede socialrådgivere, som har tavshedspligt, både under unde og efter rådgivningen. Alle oplysninger behandles fortroligt, så oplysninger ikke gives videre til nogen udenfor Mødrehjælpen.

Læs mere
Hjerte-foreningens rådgivninger

Hjerteforeningen tilbyder gratis og professionel rådgivning og patientstøtte til voksne, unge eller børn med hjertekarsygdom og deres pårørende. Rådgivningen kan handle om alt fra sygdom og behandling, svære følelser, livsstil, samliv og ændrede roller til sociale spørgsmål. Teamet af professionelle rådgivere er hjertesygeplejersker, diætister, fysioterapeuter, socialrådgivere og psykologer, som rådgiver telefonisk, online, pr. mail eller ved et fysisk møde i et af Hjerteforeningens lokale rådgivninger.

Læs mere
headspace

headspace er et rådgivningstilbud til unge mellem 12 og 25 år. I headspace er ingen problemer for store eller små, foruden rådgivning ansigt til ansigt i landets mange headspaces, kan man også chatte med headspace. Det er gratis, og du kan være anonym, hvis du ønsker det, og det hele foregår på dine præmisser. Hvis du har brug for det, kan vi også hjælpe dig videre til mere specialiserede tilbud.

Læs mere
Gruppechat.dk

På Gruppechat.dk kan du hver uge chatte med andre unge om alt det der fylder. Når du opretter en bruger, kommer du i en gruppe med 5 andre jævnaldrende unge og 2 mentorer. Sammen vil I gå på opdagelse i det svære, og undersøge der skal til for at du får det bedre. Det er anonymt, og henvender sig til unge i alderen 12-25 år. Gruppechat drives af Center for Digital Pædagogik.

Læs mere
GirlTalk.dk

GirlTalk.dk tilbyder gratis og anonym chat- og SMS-rådgivning til alle unge piger i alderen 12-24 år, som gerne vil have en at tale med om livet med alle de udfordringer og valg, der følger med. Rådgiverne er frivillige unge kvinder i alderen 18-35 år, som kender til alle de tanker og problemstillinger, man har som ung. Hos GirlTalk.dk lytter rådgiverne til, hvad man har på hjerte og støtter i at træffe gode valg for den enkelte.

Læs mere
Gælds-rådgivningen På Fode Igen

Gældsrådgivningen På Fode Igen hjælper udsatte borgere med at få overblik over deres økonomiske situation. De frivillige rådgivere har en baggrund som fx bankrådgiver, socialrådgiver og jurist. De rådgiver om budgetlægning, afdragelse og omlægning af gæld, gældssanering, og om hvordan man kan bruge sit rådighedsbeløb bedst muligt. Gældsrådgivningen findes knap 30 steder i Danmark og drives af KFUM's sociale arbejde.

Læs mere
Forældre-Telefonen

ForældreTelefonen er rådgivning til alle forældre og pårørende, der har spørgsmål, som omhandler børn. Er du i tvivl om barnets tarv i en skilsmisse eller i forbindelse med opdragelse? Oplever du, at dit barn ikke trives i skolen, eller er du bekymret for naboens børn? Så kontakt ForældreTelefonen og få gratis, børnefaglig rådgivning. ForældreTelefonen hører under Børns Vilkår

Læs mere
Forældre-rådgivningen

Forældrerådgivningen tilbyder rådgivning på mail og telefon til forældre og andre, der oplever vanskeligheder i forbindelse med et barns skolegang. Ofte drejer rådgivningen sig om et barn, der befinder sig en vanskelig situation, hvor f.eks. mobning, faglige vanskeligheder eller en konfliktfyldt skilsmisse har indvirkning på barnets trivsel og læring. Forældrerådgivningen er en del af Skole og Forældre.

Læs mere
Forælderchatten og brevkasse

Forælderchatten og brevkasse er for dig, der er forælder, og har brug for nogen at vende dine spørgsmål, tanker og oplevelser med. I chatten kan du helt anonymt få sparring til alt fra morsyge unger til trodsige 3-årige til skænderier i hjemmet og trætte teenagere. Forælderchatten og brevkasse er en del af KFUM’s Sociale Arbejdes landsdækkende projekt, Hele Danmarks Familieklub, og drives af Center for Digital Pædagogik.

Læs mere
FBU-linien

FBU-Linien er en landsdækkende, anonym telefon- og mailrådgivning til forældre, som er i kontakt med det sociale system om deres barn. Rådgivningen varetages af erfarne socialrådgivere og til tider erfarne frivillige støttepersoner. FBU-Linien benyttes også af pårørende og fagpersoner. Der rådgives bl.a. om lovgivning på området, forældre og børns rettigheder, sagsbehandling og følelsesmæssig støtte til forældre. Rådgivningen drives af FBU forældreLANDSforeningen.

Læs mere
Dansk Flygtninge-hjælps Frivillig-rådgivning

Dansk Flygtningehjælp har syv Frivilligrådgivninger i Danmark, hvor flygtninge og indvandrere kan få gratis, uvildig og tværfaglig rådgivning, om fx familiesammenføring, opholdstilladelse, integration og sociale forhold. Rådgiverne er jurister, socialrådgivere og andre med relevant baggrund og erfaring, der alle rådgiver på frivillig basis.

Læs mere
Danners rådgivning

Danner tilbyder rådgivning til kvinder, der har været udsat for vold, og pårørende. Rådgivningen varetages af frivillige kvinder og foregår telefonisk, online eller ved et personligt møde i København.

Læs mere
Cyberhus

Cyberhus er et anonymt online rådgivningstilbud til udsatte unge mellem 9-23 år. Cyberhus er et frirum, hvor unge kan få støtte og råd fra voksne frivillige rådgivere via chat og brevkasse, eller dele tankerne med jævnaldrene i vores Ung-til-ung. Hver uge kan man også deltage i en gruppechat. Alle rådgivere har en relevant faglig baggrund, og er derudover oplært i online rådgivning af Cyberhus. Cyberhus drives af Center for Digital Pædagogik.

Læs mere
CSM ØSTs rådgivning

CSM Øst (Center for seksuelt misbrugte – Øst) er en selvejende behandlingsinstitution, hvis målgruppe er voksne mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i opvæksten. Foruden psykologbehandling tilbydes socialrådgivning, selvhjælpsgrupper, aftentilbud til brugerne, VISO-rådgivning samt telefon- og chatrådgivning ved frivillige.

Læs mere
Bryd Tavshedens rådgivninger

Bryd Tavsheden tilbyder anonym rådgivning til børn og unge, som oplever vold i deres hverdag. Man kan fortælle om sine oplevelser med vold og få hjælp til, hvordan man kommer videre. Rådgiverne har mange års erfaring med at hjælpe børn og unge, der har været udsat for familie- eller kærestevold. Bryd Tavsheden kan kontaktes telefonisk og online, og der er også mulighed for et fysisk møde i København.

Læs mere
Børns Vilkårs FagTelefonen

FagTelefonen drives af Børns Vilkår og er for alle, der arbejder med børn og unge, som ønsker råd og vejledning, eller har spørgsmål i forbindelse med en børnefaglig problemstilling. Rågiverne er erfarne børnefaglige konsulenter.

Læs mere
BørneTelefonen

Børnetelefonen er en anonym rådgivning for børn og unge, hvor voksne og børnefaglige frivillige sidder klar med lyttende ører og rådgivning. Børn og unge kan henvende sig om alt - stort som småt. Det kan handle om venskaber, mobning, forelskelse, problemer i familien og meget mere. BørneTelefonen drives af Børns Vilkår.

Læs mere
BørneAngst-Telefonen

BørneAngstTelefonen er et rådgivningstilbud, der drives af Angstforeningen til børn og unge, som fx er bange i bestemte situationer, ikke har lyst til at gå i skole eller tit får ondt i maven på grund af noget bestemt. Rådgivningen hjælper med at tale om det, der er svært, og evt. hvor man kan få mere hjælp. Forældre, pårørende, lærere m.fl. er også velkomne til at benytte telefonen.

Læs mere
Benzo-rådgivningen

BenzoRådgivningen henvender sig til mennesker med en afhængighed af sove- og nervemedicin (benzodiazepiner) samt pårørende og sundhedspersonale. Rådgiverne er tidligere brugere, som har været ude af medicinafhængigheden i længere tid. BenzoRådgivningen drives af Landsforeningen Sind.

Læs mere
Bedre Psykiatris rådgivning

I Bedre Psykiatris netrådgivning kan pårørende til en psykisk syg få rådgivning. Det kan være spørgsmål om, hvordan man forbedrer samarbejdet med den syge eller de professionelle, der er omkring den syge. Hvordan man håndterer hverdagen, når den er ved at brase sammen eller redskaber til de udfordringer, man møder som pårørende til en psykisk syg.

Læs mere
Ballast

Ballast er et gratis og anonymt tilbud til børn og unge mellem 5-25 år fra familier, hvor et misbrug eller et afhængighedsproblem har fyldt for meget. I Ballast rådgiver professionelle behandlere børn og unge i at forstå, acceptere og håndtere deres følelser og problematikker. Ballast tilbyder både individuelle samtaler og gruppeforløb, samt en åben Café, hvor alle der kunne have gavn af Ballast er velkommen. Ballast findes i Esbjerg, Varde, Fanø eller Thisted, Jammerbugten, Morsø. Ballast drives af KFUM's Sociale Arbejde.

Læs mere
Angst-foreningens Telefon-Rådgivning

Angstforeningens TelefonRådgivning tilbyder rådgivning, information og støtte i forbindelse med situationen som angstramt eller pårørende.

Læs mere
Angst-foreningens rådgivninger

AngstTelefonen tilbyder en samtale med en person, der selv har prøvet at have angsten inde på livet. Rådgivninger er for mennesker berørt af angstlidelser; panikangst, agorafobi, socialfobi, generaliseret angst, helbredsangst, PTSD og enkelfobi. Angstforeningen har også en åben rådgivning i Aarhus, hvor man kan få en personlig samtale.

Læs mere
Alkolinjen

Rådgivningen henvender sig til voksne +15 år med et alkoholproblem, voksne pårørende, arbejdspladser og fagpersoner, som har brug for vejledning. Alkolinjen tilhører Sundhedsstyrelsen og drives af Alkohol & Samfund.

Læs mere
Aidsfondets rådgivninger

AIDS-Fondet tilbyder personlig og telefonisk rådgivning til hiv-smittede og deres pårørende om de psykiske eller sociale udfordringer, der kan være i tilknytning til hiv. Hos Aidslinien rådgives der om hiv og andre sexsygdomme, fx hvis man er nervøs for at være blevet smittet. Der tilbydes personlig rådgivning i København, Aarhus, Odense eller Aalborg. Rådgivningen kan fx handle om psykiske og sociale udfordringer ved at være hiv-smittet.

Læs mere
Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.