Rådgivningsportalen

Har du brug for rådgivning eller for at henvise til et rådgivningstilbud?
Brug RådgivningsPortalen til at finde et gratis og kvalificeret rådgivningstilbud, som passer til netop dét, du søger.

Alle rådgivningstilbud på listen er medlemmer af RådgivningsDanmark og overholder foreningens krav til medlemskab. De rådgivninger, som er akkrediteret af RådgivningsDanmark, bærer foreningens kvalitetsstempel i højre hjørne.

*

Særligt ifm. COVID-19-epidemien

Mange rådgivninger har tilpasset deres praksis, så de kan tilbyde hjælp pr. distance – også selvom det ikke er en rådgivningstype, de normalt ville tilbyde.

Når du bruger RådgivningsPortalen under covid-19-epidemien, vil vi derfor opfordre dig til at klikke dig hele vejen ind på den respektive rådgivnings hjemmeside for at se, præcis hvad de kan tilbyde – og altså ikke afskrive et givent tilbud, fordi det ikke fremgår eksplicit, at de tilbyder fx telefonrådgivning. Det kan de meget vel gøre i disse uger.

Vi bestræber os på, at alle links på siderne herunder er opdaterede, men kan ikke garantere det.

*

Rådgivningstjenester med nye tilbud:

Det nationale sorgcenters hotline
Til bekymrede børn, unge og deres pårørende.
Tlf: 6916 1667 | Læs på deres hjemmeside

Mødrehjælpens akutlinje
Til gravide og forældre med behov hjælp.
Tlf: 3345 8680 | Chat på hjemmeside

Danske Døves Landsforbund
Til døve med coronaspørgsmål og -bekymringer.
Læs om muligheden på deres hjemmeside

*

Rådgivningstjenester med ændrede tilbud:

Headspace
Har oprettet en national telefonrådgivning.
Tlf: 2597 0000 | Læs mere på deres hjemmeside

Lev Uden Vold
Har etableret voldsrådgivning over mail
Send mail | Læs mere på deres hjemmeside

Ventilen
Har etableret virtuelle samtalerum
Læs mere på Facebook

*

Vi gør herudover opmærksom på:

Myndighedernes hotline – tlf: 7020 0233
der yder generel information om myndighedernes anbefalinger og retningslinjer til borgere, sundhedspersonale, kommuner, lufthavne/rejsende og virksomheder.

Røde Kors’ Hjælpenetværk – hjemmeside eller tlf: 3529 9660
hvor man kan få hjælp til praktiske gøremål som indkøb, hundeluftning, pakke- og medicinafhentning, hvis man er påvirket af COVID-19. Man kan også melde sig som frivillig til at hjælpe.

 

Find den rette rådgivning

Nulstil
Aidsfondets rådgivninger

AIDS-Fondet tilbyder personlig og telefonisk rådgivning til hiv-smittede og deres pårørende om de psykiske eller sociale udfordringer, der kan være i tilknytning til hiv. Hos Checkpoint rådgives der om hiv og andre sexsygdomme, fx hvis man er nervøs for at være blevet smittet. Der tilbydes personlig rådgivning i København, Aarhus, Odense eller Aalborg. Rådgivningen kan fx handle om psykiske og sociale udfordringer ved at være hiv-smittet.

Se Links
Alkolinjen

Rådgivningen henvender sig til voksne +15 år med et alkoholproblem, voksne pårørende, arbejdspladser og fagpersoner, som har brug for vejledning. Alkolinjen tilhører Sundhedsstyrelsen og drives af Alkohol & Samfund.

Se Links
AngstTelefonen

AngstTelefonen tilbyder rådgivning, information og støtte til mennesker med angst og deres pårørende. Der informeres om angstlidelser som panikangst, agorafobi, socialfobi, generaliseret angst, helbredsangst, PTSD og enkelfobi. Angstforeningen har også en åben rådgivning i Aarhus, hvor man kan få en personlig samtale.

Se Links
AngstTelefonen – Børn, Unge og Forældre

AngstTelefonen - Børn, Unge og Forældre er et rådgivningstilbud, der drives af Angstforeningen. Børn og unge kan tale om alle de problemer og bekymringer, de har i hverdagen. Forældre, pårørende, lærere m.fl. er også velkommen til at benytte telefonen, hvis der er brug for at tale om, hvordan man bedst støtter et barn eller en ung med angst, hvor man kan søge hjælp, og hvordan man passer på sig selv og sin familie, når det er svært.

Se Links
Ballast

Ballast er et gratis og anonymt tilbud til børn og unge mellem 5-25 år fra familier, hvor et misbrug eller et afhængighedsproblem har fyldt for meget. I Ballast rådgiver professionelle behandlere børn og unge i at forstå, acceptere og håndtere deres følelser og problematikker. Ballast tilbyder både individuelle samtaler og gruppeforløb, samt en åben Café, hvor alle der kunne have gavn af Ballast er velkommen. Ballast findes i Esbjerg, Varde, Fanø eller Thisted, Jammerbugten, Morsø. Ballast drives af KFUM's Sociale Arbejde.

Se Links
Bedre Psykiatris rådgivning

I Bedre Psykiatris netrådgivning kan pårørende til en psykisk syg få rådgivning. Det kan være spørgsmål om, hvordan man forbedrer samarbejdet med den syge eller de professionelle, der er omkring den syge. Hvordan man håndterer hverdagen, når den er ved at brase sammen eller redskaber til de udfordringer, man møder som pårørende til en psykisk syg.

Se Links
BørneTelefonen

Børnetelefonen er en anonym rådgivning for børn og unge, hvor voksne og børnefaglige frivillige sidder klar med lyttende ører og rådgivning. Børn og unge kan henvende sig om alt - stort som småt. Det kan handle om venskaber, mobning, forelskelse, problemer i familien og meget mere. BørneTelefonen drives af Børns Vilkår.

Se Links
Børns Vilkårs FagTelefonen

FagTelefonen drives af Børns Vilkår og er for alle, der arbejder med børn og unge, som ønsker råd og vejledning, eller har spørgsmål i forbindelse med en børnefaglig problemstilling. Rågiverne er erfarne børnefaglige konsulenter.

Se Links
Bryd Tavshedens rådgivninger

Bryd Tavsheden tilbyder anonym rådgivning til børn og unge, som oplever vold i deres hverdag. Man kan fortælle om sine oplevelser med vold og få hjælp til, hvordan man kommer videre. Rådgiverne har mange års erfaring med at hjælpe børn og unge, der har været udsat for familie- eller kærestevold. Bryd Tavsheden kan kontaktes telefonisk og online, og der er også mulighed for et fysisk møde i København.

Se Links
Caféaftener

Det Nationale Sorgcenter og Børn, Unge & Sorg driver caféaftener om de følelser, der følger med et sygdomsforløb eller efter et dødsfald. Du kan deltage i caféaftener for unge, som har mistet en forælder eller søskende i Aarhus, København og Odense. Hver caféaften handler om et specifikt emne. Det kan fx være, hvordan man kommer gennem højtider, når man har mistet. Om frygten for at miste igen og om venskaber i sorgen.

Se Links
Caritas Danmarks Åben rådgivning

Caritas Danmark Åben rådgivning tilbyder anonym rådgivning til mennesker med sociale problemer omkring alt fra familierelaterede sager, økonomiske rettigheder og kontakt til myndigheder. Særligt mennesker med anden etnisk baggrund end dansk benytter rådgivningen, men alle er velkomne. Alle medarbejdere i Caritas Danmark er frivillige men uddannede socialrådgivere. Der tilbydes rådgivning ved fysisk fremmøde og via telefon.

Se Links
CSM ØSTs rådgivning

CSM Øst (Center for seksuelt misbrugte – Øst) er en selvejende behandlingsinstitution, hvis målgruppe er voksne mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i opvæksten. Foruden psykologbehandling tilbydes socialrådgivning, selvhjælpsgrupper, aftentilbud til brugerne, VISO-rådgivning samt telefon- og chatrådgivning ved frivillige.

Se Links
Cyberhus

Cyberhus er et anonymt online rådgivningstilbud til udsatte unge mellem 9-23 år. Cyberhus er et frirum, hvor unge kan få støtte og råd fra voksne frivillige rådgivere via chat og brevkasse, eller dele tankerne med jævnaldrene i vores Ung-til-ung. Alle rådgivere har en relevant faglig baggrund, og er derudover oplært i online rådgivning af Cyberhus. Cyberhus drives af Center for Digital Pædagogik.

Se Links
Danners rådgivning

Danner tilbyder rådgivning til kvinder, der har været udsat for vold, og pårørende. Rådgivningen varetages af frivillige kvinder og foregår telefonisk, online eller ved et personligt møde i København.

Se Links
Dansk Flygtninge-hjælps Frivillig-rådgivning

Dansk Flygtningehjælp har syv Frivilligrådgivninger i Danmark, hvor flygtninge og indvandrere kan få gratis, uvildig og tværfaglig rådgivning, om fx familiesammenføring, opholdstilladelse, integration og sociale forhold. Rådgiverne er jurister, socialrådgivere og andre med relevant baggrund og erfaring, der alle rådgiver på frivillig basis.

Se Links
DepressionsLinien

DepressionsLinien er en landsdækkende telefonlinje, der tilbyder gratis og anonym rådgivning til psykisk sårbare og deres pårørende, især ift. depression og bipolar lidelse. Rådgiverne er frivillige, der har depression eller bipolar lidelse tæt inde på livet, enten selv eller som pårørende. De er trænet i at støtte mennesker i at finde håb, mulige håndteringsstrategier og veje til handling med udgangspunkt i opkaldernes personlige værdier.

Se Links
FBU-linien

FBU-Linien er en landsdækkende, anonym telefon- og mailrådgivning til forældre, som er i kontakt med det sociale system om deres barn. Rådgivningen varetages af erfarne socialrådgivere og til tider erfarne frivillige støttepersoner. FBU-Linien benyttes også af pårørende og fagpersoner. Der rådgives bl.a. om lovgivning på området, forældre og børns rettigheder, sagsbehandling og følelsesmæssig støtte til forældre. Rådgivningen drives af FBU forældreLANDSforeningen.

Se Links
Forældre-rådgivningen

Forældrerådgivningen tilbyder rådgivning på mail og telefon til forældre og andre, der oplever vanskeligheder i forbindelse med et barns skolegang. Ofte drejer rådgivningen sig om et barn, der befinder sig en vanskelig situation, hvor f.eks. mobning, faglige vanskeligheder eller en konfliktfyldt skilsmisse har indvirkning på barnets trivsel og læring. Forældrerådgivningen er en del af Skole og Forældre.

Se Links
Forældre-Telefonen

ForældreTelefonen er rådgivning til alle forældre og pårørende, der har spørgsmål, som omhandler børn. Er du i tvivl om barnets tarv i en skilsmisse eller i forbindelse med opdragelse? Oplever du, at dit barn ikke trives i skolen, eller er du bekymret for naboens børn? Så kontakt ForældreTelefonen og få gratis, børnefaglig rådgivning. ForældreTelefonen hører under Børns Vilkår

Se Links
Gælds-rådgivningen På Fode Igen

Gældsrådgivningen På Fode Igen hjælper udsatte borgere med at få overblik over deres økonomiske situation. De frivillige rådgivere har en baggrund som fx bankrådgiver, socialrådgiver og jurist. De rådgiver om budgetlægning, afdragelse og omlægning af gæld, gældssanering, og om hvordan man kan bruge sit rådighedsbeløb bedst muligt. Gældsrådgivningen findes knap 30 steder i Danmark og drives af KFUM's sociale arbejde.

Se Links
GirlTalk.dk

GirlTalk.dk tilbyder gratis og anonym chat- og SMS-rådgivning til alle unge piger i alderen 12-24 år, som gerne vil have en at tale med om livet med alle de udfordringer og valg, der følger med. Rådgiverne er frivillige unge kvinder i alderen 18-35 år, som kender til alle de tanker og problemstillinger, man har som ung. Hos GirlTalk.dk lytter rådgiverne til, hvad man har på hjerte og støtter i at træffe gode valg for den enkelte.

Se Links
GirlTalk.dk’s rådgivning til voksne

GirlTalk tilbyder gratis og fortrolig rådgivning til fagpersoner, forældre og andre pårørende til unge piger i alderen 12-24 år. I rådgivningen får man støtte og vejledning til de udfordringer, som man møder i relationen til sin datter, niece, bonusdatter, elev mv. I GirlTalks forældrerådgivning kan man tale om det hele – alt fra opdragelse og grænsesætning til den unges lave selvværd, ensomhed, selvmordstanker, selvskade og spiseforstyrrelser. Rådgiverne er fagligt uddannende, frivillige voksne, som har erfaring med de udfordringer, som fagpersoner, forældre og andre pårørende møder i relationen til pigerne.

Se Links
Gruppechat.dk

På Gruppechat.dk kan du hver uge chatte med andre unge om alt det der fylder. Når du opretter en bruger, kommer du i en gruppe med 5 andre jævnaldrende unge og 2 mentorer. Sammen vil I gå på opdagelse i det svære, og undersøge der skal til for at du får det bedre. Det er anonymt, og henvender sig til unge i alderen 12-25 år. Gruppechat drives af Center for Digital Pædagogik.

Se Links
headspace

headspace er et rådgivningstilbud til unge mellem 12 og 25 år. I headspace er ingen problemer for store eller små, foruden rådgivning ansigt til ansigt i landets mange headspaces, kan man også chatte med headspace. Det er gratis, og du kan være anonym, hvis du ønsker det, og det hele foregår på dine præmisser. Hvis du har brug for det, kan vi også hjælpe dig videre til mere specialiserede tilbud.

Se Links
Hjertelinjen

Hjerteforeningen tilbyder gratis og professionel rådgivning og patientstøtte til voksne, unge eller børn med hjertekarsygdom og deres pårørende. Rådgivningen kan handle om alt fra sygdom og behandling, svære følelser, livsstil, samliv og ændrede roller til sociale spørgsmål. Teamet af professionelle rådgivere er hjertesygeplejersker, diætister, fysioterapeuter, socialrådgivere og psykologer, som rådgiver telefonisk, online eller pr. mail.

Se Links
Holdepunkt

Holdepunkt er Mødrehjælpens rådgivning, som tilbyder landsdækkende telefonrådgivning og chatrådgivning samt individuelle samtaler ansigt til ansigt i Mødrehjælpens fire rådgivninger i København, Odense, Aarhus og Aalborg. Målgruppen er gravide og børnefamilier med børn under 18 år. Rådgivningen er gratis, og man kan få rådgivning inden for familielivets områder, såsom graviditet, vold i parforholdet, sociale rettigheder, skilsmisse, bekymringer for børns trivsel og vanskeligt samarbejde om børnene efter en skilsmisse. Rådgivningen varetages af ansatte og uddannede socialrådgivere, som har tavshedspligt, både under og efter rådgivningen. Alle oplysninger behandles fortroligt, så oplysninger ikke gives videre til nogen udenfor Mødrehjælpen.

Se Links
Hotline for døve

Hotline for døve, som drives af Danske Døves Landsforbund, tilbyder rådgivning og vejledning til døve, der oplever ensomhed eller har det psykisk svært, og som savner en person at tale med. Via Skype eller chat kan døve med tegnsprog som modersmål få råd og vejledning af vores frivillige rådgivere, der en aften om ugen sidder klar til at besvare indkomne opkald. Hos Hotline for døve får borgeren mulighed for at fortælle om sin problemstilling til en frivillig, der lytter, hjælper med at udfolde konkrete problemstillinger og som giver gode råd til, hvor der er hjælp at hente i behandlingssystemet, hvis nødvendigt.

Se Links
KFUM’s konfliktmægling

KFUM's Sociale Arbejde tilbyder gratis konfliktmægling. Konflikten kan skyldes fx samarbejdsproblemer på arbejdspladsen, skilsmisse og samværsproblemer i forhold til børn, nabostridigheder eller økonomiske mellemværender. Vi har uddannede og frivillige mæglere, der tilbyder gratis mægling i stort set hele landet.

Se Links
Kompasset

Kompasset i København drives af Kirkens Korshær og er en rådgivningstjeneste og værested til hjemløse migranter. Der tilbydes rådgivning i rettigheder og lovgivning og hjælp til at at lave en jobansøgning.

Se Links
KOMsammen

Et tilbud under Ventilen, for unge mellem 15-30 år der føler sig ensomme, og som har lyst til at få lidt gang i kroppen samt lave god og sund mad med andre. I KOMsammens aktiviteter kan man være med, uanset hvilket form man er i. KOMsammen giver mulighed for at skabe nye relationer, og giver plads til både grin og alvorlige snakke. Tilbuddet drives af ressourcestærke unge frivillige med socialt overskud, der sørger for at alle er en del af fællesskabet.

Se Links
Kræftens Bekæmpelses rådgivninger

I Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivninger landet over kan mennesker berørt af kræft møde op og tale med en rådgiver, få familierådgivning, deltage i samtalegrupper samt flere aktiviteter.

Se Links
Kræftlinjen

Kræftlinjen er Kræftens Bekæmpelses landsdækkende rådgivning til mennesker, der er berørt af kræftsygdom eller har spørgsmål om kræft. Vi hjælper på telefon, chat, video og mail. Rådgivningen tilbyder bl.a. generel information om kræftsygdom, behandlinger, bivirkninger, senfølger, alternativ behandling, rettigheder, kost, samt at få sat ord på de bekymringer, der kan være, når man har kræft tæt inde på livet. Rådgiverne er læger, sygeplejersker, socialrådgivere og psykologer, som alle har stor viden om kræft og livet med kræft.

Se Links
Landsforeningen for Børn og Forældres bisidderordning

Landsforeningen for Børn og Forældre tilbyder gratis frivillig skræddersyet bisidderordning til både børn/unge og forældre. Gennem bisidderordningen støttes den enkelte forældre og/eller barn før, under og efter mødet med kommunen eller Familieretshuset. Landsforeningen for Børn og Forældre varetager overblikket gennem hele sagsforløbet og sikrer at forældrenes og barnets rettigheder overholdes. Landsforeningen for Børn og Forældre har i alt 14 uddannede bisiddere og vi tilbyder dansk og persisk/dari talende bisiddere.

Se Links
Landsforeningen for Børn og Forældres frivillige rådgivning

Landsforeningen for Børn og Forældre tilbyder gratis frivillig rådgivning, hvis primære fokus er at rådgive og vejlede skilsmissefamilier og børn gennem det komplekse skilsmissesystem samt sikre det enkelte barns udvikling og trivsel. Rådgivningen henvender sig til både børn/unge, begge forældre, bonusforældre, bedsteforældre samt andre pårørende. Rådgiverteamet består af 49 frivillige rådgivere b.la. socialrådgivere, jurister, pædagoger og psykologer.

Se Links
Landsforeningen Spædbarnsdøds tilbud om terapeutisk rådgivning

Alle, der har mistet et spædbarn, kan benytte sig af foreningens tilbud om rådgivning. Rådgiverne i Landsforeningen Spædbarnsdøds sekretariat har såvel terapeutiske som rådgivningsfaglige kompetencer. I rådgivningen kan man fx tale om tabet og det der fylder, få information om sorg og sorgreaktioner, høre andres erfaringer og få information om regler og rettigheder. Samtalerne tager udgangspunkt i den enkelte forælders og families situation, behov og følelser.

Se Links
Lev Uden Volds juridiske rådgivning

Lev Uden Vold tilbyder juridisk rådgivning om vold i nære relationer. Rådgivningen er målrettet voldsudsatte kvinder og mænd, pårørende samt fagprofessionelle, der ønsker rådgivning om juridiske problemstillinger. Man kan bl.a. få råd og vejledning i forhold til udlændingeret, strafferet, skilsmisse, forældremyndighed og boligforhold. Alle rådgivere er ansat hos Lev Uden Vold og har en juridisk uddannelsesbaggrund.

Se Links
Lev Uden Volds nationale hotline

Lev Uden Vold driver den nationale hotline, hvor både voldsudsatte, voldsudøvere, pårørende og fagfolk kan ringe ind og få hjælp og rådgivning om vold i nære relationer. Alle rådgivere er ansat hos Lev Uden Vold og har en socialfaglig uddannelsesbaggrund.

Se Links
LGBT+ rådgivningen

LGBT+ rådgivningen rådgiver om blandt andet kønsidentitet, parforhold, homo med forsinkelse, børn, insemination og sociale netværk. Rådgivningen er fortrolig og varetages af frivillige, der rådgiver ud fra egen erfaring. Rådgivningen kan kontaktes ved personligt fremmøde i Århus og København og per telefon, chat samt mail. Rådgivningen modtager også henvendelser fra fagpersoner og folk med relation til LGBT personer. Der er et LGBT juridisk team tilknyttet rådgivningen.

Se Links
Livslinien

Livslinien forebygger selvmord og selvmordsforsøg blandt andet gennem anonym rådgivning til selvmordstruede, pårørende og efterladte, samt til mennesker i krise og i svære situationer. Rådgivningen varetages af særligt uddannede frivillige rådgivere gennem telefon-, net- og chatrådgivning. Net- og chatrådgivningens åbningstider findes på Livsliniens hjemmeside.

Se Links
LMS’ rådgivninger

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) tilbyder anonym telefonisk og online rådgivning til mennesker, der er berørt af spiseforstyrrelser eller selvskade, samt pårørende og fagpersoner. Rådgiverne er frivillige, og har enten en relevant uddannelse eller selv haft spiseforstyrrelse eller selvskade inde på livet. Man kan også få personlig rådgivning hos LMS' lokale afdelinger rundt i landet.

Se Links
LMS’ fagtelefon

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskades faglige rådgivningstelefon henvender sig til alle, som i deres arbejde møder personer, der har en spiseforstyrrelse eller kæmper med selvskade. LMS’ faglige rådgivning kan give svar på, hvordan fagpersoner handler bedst og mest hensigtsmæssig i dette møde. Rådgiverne er erfarne faglige medarbejdere i LMS.

Se Links
Mægling i Børnehøjde

Mægling i Børnehøjde er et gratis tilbud om mægling i konfliktramte familier, men særligt fokus på inddragelse af familiens børn. Mægling er en samtale, hvor to eller flere parter i en uenighed taler sammen med hjælp fra en upartisk mægler. Vi benytter uddannede konfliktmæglere til at guide familierne. Mæglingerne foregår i trygge og neutrale rammer udenfor familiens hjem - det er muligt at få mægling i hele landet. Mægling i Børnehøjde drives af KFUMs Sociale Arbejde.

Se Links
Mandecentrets rådgivning

Mandecentret yder praktisk rådgivning og personlig sparring til mænd i forbindelse med skilsmisse, parbrud, samvær med børn eller vold i parforholdet. Rådgiverne er både professionelle og frivillige. Mandecentret har afdelinger i København, Aarhus, Aalborg, Esbjerg og Odense.

Se Links
Mindhelper.dk

I brevkassen på Mindhelper.dk kan unge få viden og råd om alt fra kærestesorger og ensomhed til angst og depression. Brevkassen er helt anonym og passes af psykologistuderende med hjælp fra færdiguddannede psykologer.

Se Links
MitAssist.dk

MitAssist.dk er Danmarks første online community for drenge, hvor du kan give og få assist fra andre unge. Du kan få assist om lige præcis de ting, du går og tænker på. Sagt enkelt: du kan spørge om alt! Lige fra tips til six-pack og hvordan man kan snakke med piger, til hvornår man må flytte hjemmefra, og hvad man kan gøre, hvis stress depression eller selvmordstanker presser sig på. MitAssist.dk drives af Center for Digital Pædagogik

Se Links
netstof.dk

På netstof.dk kan du som ung mellem 15 og 24 år få information og rådgivning om alkohol, hash og andre stoffer. Du kan skrive til rådgivningens rusmiddelfaglige eksperter i brevkassen eller stille andre unge spørgsmål i debatfora. Netstof drives bl.a. af Center for Digital Pædagogik.

Se Links
Offer rådgivningen

Offerrådgivningen i Danmark hjælper ofre, vidner og pårørende gennem personlig og telefonisk rådgivning i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld. Offerrådgivningen samarbejder med politi, sygeplejersker, brandmænd og sagsbehandlere i alle landets politikredse.

Se Links
Os Online

Os Online er et gratis og anonymt rådgivningstilbud til unge med kognitive funktionsnedsættelser, som oplever problemer eller udfordringer på digitale platforme. Hver mandag og torsdag fra 18 til 21 sidder vores frivillige klar til at lytte, vejlede og rådgive om sociale medier. Os Online rådgiver om både store og små ting, alt fra konflikter og mobning, til dating og billeddeling. Vi har en mangfoldig gruppe af frivillige rådgivere, hvoraf ca halvdelen selv har en kognitiv funktionsnedsættelse. Rådgivningstilbuddet drives af Ungdommen Røde Kors.

Se Links
Privatsnak 10-12 år

Privatsnak er en rådgivning for børn mellem 10 og 12 år på telefon og chat. Rådgivningen kan handle om krop, følelser, pubertet, forelskelse og kærester. Rådgiverne er selv unge og er uddannede i rådgivningen. De er typisk studerende og læser f.eks. til lærer, læge, sygeplejerske, psykolog eller jordemoder, m.fl. Privatsnak drives af Sex & Samfund.

Se Links
Privatsnak 13-15 år

Privatsnak er en rådgivning for børn og unge mellem 13 og 15 år, hvor man kan få rådgivning om krop, følelser, seksualitet eller prævention.. Rådgiverne er selv unge og er uddannede i rådgivningen. De er typisk studerende og læser f.eks. til lærer, læge, sygeplejerske, psykolog eller jordemoder, m.fl. Privatsnak drives af Sex & Samfund

Se Links
Psykiatrifodens gruppechat for unge

Gruppechatten er for unge, der har en far eller mor med psykisk sygdom eller sårbarhed. Gruppechatten er anonym og giver mulighed for at møde andre unge i samme situation, uanset hvor i landet man bor. Der vil også være en erfaren rådgiver til stede i chatsamtalen. Nogle gange vil der blive taget bestemte temaer op, og andre gange vil det være mere frit.

Se Links
Psykiatrifondens rådgivninger

Psykiatrifonden tilbyder gratis og anonym rådgivning til mennesker med psykiske sygdomme og problemer, personer i krise, deres pårørende og fagfolk. Rådgivningen er fagligt funderet og varetages af frivillige rådgivere med baggrunde som fx læge, sygeplejerske, psykolog, psykoterapeut og socialrådgiver. Rådgivningen kan kontaktes på telefon, chat og i en online brevkasse.

Se Links
RedenUng

RedenUng er en anonym rådgivnings- og vidensportal til unge, der har brug for rådgivning og oplysning om køb og salg af sex og alle gråzonerne, som f.eks. sugardating. Lærere, forældre og fagfolk, der vil vide mere om prostitution, gråzoneprostitution og sugardating eller har en bekymring kan også kontakte rådgivningen. Rådgivningen bemandes af professionelle rådgivere.

Se Links
Retshjælpen Råd til Ret

Alle privatpersoner, som har brug for juridisk rådgivning, kan få gratis retshjælp i nogle af KFUMS's sociale caféer og væresteder. Der tilbydes gratis retshjælp inden for personrelaterede retsområder som fx social- og lejeret, arve- og forbrugerret, separation, skilsmisse, underholdsbidrag m.v., forældremyndighed og samværssager og samlivsforhold. Rådgivningen drives af KFUM's sociale arbejde.

Se Links
Samtalegrupper

Det Nationale Sorgcenter og Børn, Unge & Sorg driver samtalegrupper om de følelser, der følger med et sygdomsforløb eller efter et dødsfald. Du kan deltage i samtalegrupper for unge mellem 20-28 år i København og Aarhus. Hver gruppe ledes af to frivillige, der selv har mistet en forælder. Gruppen har otte deltagere, og man mødes én gang om ugen. En samtalegruppe er ikke terapi – men en god mulighed for dig, der primært ønsker at mødes og tale om svære tanker og følelser med andre unge, der har mistet.

Se Links
Sct. Nicolai Tjenesten

Sct. Nikolai Tjenesten er et rådgivningstilbud under Kirkens Korshær, som tilbyder en telefonisk lyttende samtale til mennesker, som har brug for nogen at tale med. Man kan henvende sig på et landsdækkende telefonnummer og også til en lokal tjeneste. I København er det også muligt at henvende sig personligt. Rådgiverne er frivillige.

Se Links
Seniorguiden

Røde Kors Hovedstaden tilbyder gratis rådgivning til borgere + 65 år i Københavns Kommune. Frivillige rådgivere vejleder fx i spørgsmål om økonomi, sociale aktiviteter, tilskudsordninger og kan hjælpe med kontakt til det offentlige. Rådgivningen foregår primært hjemme hos den ældre, som aftales på telefon, men kan også foregå telefonisk. Seniorguiden henviser også til andre foreninger, kommunale institutioner og relevante tilbud.

Se Links
Settlementets Gældsrådgivning

Settlementets Gældsrådgivning er et gratis tilbud til borgere på overførselsindkomst, SU eller med lav indkomst, uanset bopæl, som har brug for hjælp til at få overblik over deres økonomi og gæld, lave aftaler med kreditorer, m.v. Rådgivningen varetages af en socialrådgiver og en jurist samt frivillige bankrådgivere, socialrådgivere og jurister. Rådgivningen starter med telefonisk henvendelse, hvor et rådgivningsforløb i København med personlige møder kan aftales.

Se Links
Settlementets Retshjælp

Settlementets Retshjælp yder gratis juridisk rådgivning til enhver borger, du behøver ikke at bo i Københavns Kommune. Du kan få hjælp til at kende dine rettigheder, forstå en afgørelse, formulere en klage eller anden rådgivning og sparring indenfor en række retsområder. Rådgivningen varetages af en jurist og en socialrådgiver samt frivillige jurister, socialrådgivere og studerende. Rådgivningen foregår telefonisk eller ved et aftalt møde i København.

Se Links
Settlementets Socialrådgivning

Settlementets Socialrådgivning yder gratis rådgivning til udsatte borgere om fx at forstå afgørelser og sager fra myndigheder og kommuner, hjælp til at søge tilskud eller information om rettigheder. Rådgivningen varetages af en socialrådgiver og en jurist samt frivillige socialrådgivere og jurister og studerende. Der rådgives både i komplicerede sager og i enkelte spørgsmål. Rådgivningen foregår telefonisk eller ved et aftalt personligt møde.

Se Links
Sexlinien for Unge

Sexlinien er en gratis rådgivning for unge mellem 15 og 25 år. Rådgivningen besvarer spørgsmål om sex, køn, prævention, abort, følelser, seksualitet, kærlighed, seksuelle rettigheder, krop og sexsygdomme på telefon, chat og i en online brevkasse. Rådgiverne er selv unge og er uddannede i rådgivningen. De er typisk studerende og læser f.eks. til lærer, læge, sygeplejerske, psykolog eller jordemoder, m.fl. Sexlinien drives af Sex & Samfund.

Se Links
Sig det til nogen

’Sig det til nogen’ er et rådgivningstilbud til kvinder over 18 år der er udsat for fysisk, psykisk, seksuel, materiel eller økonomisk vold og deres pårørende. Et rådgivningsforløb foregår som en individuel samtale med en socialfaglig medarbejder. Et forløb er individuelt tilrettelagt og tager udgangspunkt i den enkeltes behov. Rådgivningen foregår i København, Ringsted og Randers, og der tilbydes en afklarende samtale inden et forløb påbegyndes. 'Sig det til nogen' drives af Danner.

Se Links
Sinds rådgivninger

SINDs landsdækkende telefonrådgivning er åben for psykisk sårbare og pårørende. Ved telefonerne sidder erfarne psykologer, socialrådgivere eller andre, som har faglig eller personlig viden om, hvad det vil sige at have psykisk sygdom tæt inde på livet - enten som sindslidende eller pårørende. Sind har også lokal afdelinger rundt om i landet, hvor psykisk syge, psykisk sårbare og pårørende kan få rådgivning pr. telefon og ved et personligt møde.

Se Links
Sjældne Diagnosers Helpline

Sjældne Diagnosers Helpline er et landsdækkende gratis og fortroligt rådgivningstilbud til patienter og pårørende berørt af sjælden sygdom. Et professionelt og engageret rådgiverteam bestående af både lønnede og frivillige er klar ved telefon og mailbox med information, støtte og rådgivning.

Se Links
SletDet

SletDet er Red Barnets specialiserede børne-ungerådgivning med fokus på digitale sexkrænkelser. Rådgivningen yder akut bistand til børn og unge, som er blevet ofre for digitale sexkrænkelser. SletDet tilbyder psykologisk førstehjælp, konkret hjælp til at mindske spredning af krænkende materiale samt støtte til at få talt med en voksen. Desuden tilbydes der rådgivning til fagfolk og pårørende. Det er muligt at ringe tirsdag og torsdag fra 14-16 eller skrive til brevkassen. Rådgiverne er faguddannede og behandler alle henvendelser fortroligt.

Se Links
Sorglinjen

Sorglinjen drives af Det Nationale Sorgcenter og Børn, Unge & Sorg. Mange pårørende og efterladte oplever at være alene i et kaos af følelser under sygdomsforløb eller efter et dødsfald. Sorglinjen er for alle på 13 år og op. Sorglinjen drives af frivillige fra 20 år til 85 år, der alle har mistet en nærtstående og som gerne vil dele deres erfaringer med dig uanset om du selv er berørt eller kender nogle, der er.

Se Links
SR-Bistands Gældsrådgivning

SR-Bistands Gældsrådgivning tilbyder rådgivning og vejledning ifm. med gæld. Rådgiverne er frivillige jurister og finansielle rådgivere eller studerende på deres sidste år af kandidatuddannelsen. Rådgivningen kan bl.a. handle om budgetplanlægning, handleplan for afdrag af gæld eller regler for gældssanering. Der ydes rådgivning telefonisk og ved personlig henvendelse i København.

Se Links
SR-Bistands Social-Juridisk Rådgivning

Den social-juridiske rådgivning er en retshjælp og socialrådgivning, som består af frivillige jurister og socialrådgivere samt studerende på sidste år af deres uddannelse. Rådgivningen kan hjælpe med besvarelse af spørgsmål inden for eksempelvis lejeretten, sygedagpenge, ressourceforløb, fleksjob, skilsmisse og klagevejledning. Vi hjælper ligeledes med udfærdigelser af lettere skrivelser for borgere med en indkomst med beløbsgrænsen for fri proces. Tilbuddet er åbent for alle, uanset hvor du bor i landet. Rådgivningen foregår enten telefonisk, via email eller ved personlig henvendelse i København.

Se Links
Startlinjen

Startlinjen er en landsdækkende, anonym telefonlinje, som tilbyder gratis samtaler til mennesker i sårbare eller kritiske livssituationer. Rådgiverne er frivillige, der er oplært til både at kunne håndtere krisesamtaler og til at støtte mennesker i at finde håb, strategier og mod til at handle på deres situation med udgangspunkt i deres personlige værdier og ønsker for fremtiden.

Se Links
TUBAs online rådgivning

TUBA tilbyder gratis og anonym online rådgivning til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i familier med alkohol- eller stofmisbrug. Der er både en brevkasse, et ungeforum og chat. Rådgiverne i chatten er frivillige med en social faglige baggrund. Både i 1-1-chat og gruppechatten taler vi om det, den unge har på hjertet - intet emne er for stort eller lille.

Se Links
Ulykkeslinjen

UlykkesLinjen tilbyder gratis og uvildig vejledning på telefon for mennesker, der er berørt af en ulykke. Det kan både være som ramt eller pårørende. Rådgivningen støtter ulykkespatienter og deres familier ved at skabe overblik over, hvordan man bedst kan tackle de udfordringer, der kan opstå ved en ulykke. Rådgiverne er erfarne socialrådgivere. UlykkesLinjen drives af UlykkesPatientForeningen.

Se Links
Ung på Linje/Ung Online

Ung På Linje og Ung Online er et uforpligtende og anonymt samtaletilbud for unge mellem 13 og 30 år, der mangler nogen at tale med om deres oplevelser og problemer. De frivillige er unge mellem 20 og 30 år, som sidder klar til at lytte og snakke om præcis det, der er brug for i den anden ende, og som kender til alle de problemer, man kan bakse med som ung. Samtaletilbuddet drives af Ungdommens Røde Kors.

Se Links
UngØkonomi.dk

UngØkonomi.dk er et online rådgivningstilbud til unge om økonomi. Rådgivningen hjælper med at få et overblik over den økonomiske situation, og sikre, at unge ikke havner i bundløs gæld. Unge med gæld kan få hjælp til, at lave aftaler med kreditorer om afdrag på gælden. Rådgiverne er frivillige, og er uddannet fx bankrådgivere, socialrådgivere, advokater, jurister eller lignende. Ungøkonomi.dk drives i et samarbejde mellem KFUM´s Sociale Arbejde og Center for Digital Pædagogik.

Se Links
Unik

UNIK - Unges Netværk i Kommunerne, er en efterværns indsats til både unge som er nuværende og tidligere anbragte unge i alderen 15 år til 30 år. Vi tilbyder rådgivning, længerevarende gratis psykolog forløb og netværksgrupper samt fællesskabscafe arr. Unge kan benytte vores tilbudsvifte anonymt eller igennem kommunen. I UNIK har vi support alle ugens syv dage og er åben for alle som har brug for professionel hjælp, vi arbejder helhedsorienteret og tværfagligt med et Forbyggende, Socialt og Uddannelses rettet sigte.

Se Links
Ventilens mødesteder

Ventilens mødesteder er et tilbud til unge i alderen 15-25 år, der føler sig ensomme. Her mødes unge og frivillige og laver aktiviteter sammen – fx laver mad, går en tur eller går i biffen. Det er helt ok, hvis man synes det er lidt svært at møde nye mennesker. De frivillige sørger for at der er en rar stemning, og at alle unge i mødestedet er en del af fællesskabet. I mødestedet er der altid en at snakke med, både om lette og svære ting

Se Links
WeShelters herberger og natcafeer

WeShelter driver herberger og natcafeer, hvor du som hjemløs kan få hjælp til problemer vedrørende sundhed, misbrug, arbejdsløshed eller familie. Personalet er uddannet indenfor det socialfaglige eller pædagogiske område. Man kan møde op hos WeShelters natcafeer og herberger i København.

Se Links
WeShelters økonomiske rådgivning

WeShelters økonomiske rådgivning er et gratis tilbud til hjemløse og udsatte borgere, som har brug for hjælp til at få overblik over økonomi og gæld. Rådgiverne kan hjælpe med at danne overblik, lægge budget, lave aftaler med kreditorer og give viden om økonomiske rettigheder med mere. Rådgivningen varetages af erfarne frivillige med juridisk eller økonomisk baggrund. Der ydes rådgivning ved fysisk fremmøde i København. Møderne aftales via telefonisk henvendelse.

Se Links
Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.