Rådgivningsportalen

Har du brug for rådgivning eller for at henvise til et rådgivningstilbud?
Brug RådgivningsPortalen til at finde et gratis og kvalificeret rådgivningstilbud, som passer til netop dét, du søger.

Alle rådgivningstilbud på listen er medlemmer af RådgivningsDanmark og overholder foreningens krav til medlemskab. De rådgivninger, som er akkrediteret af RådgivningsDanmark, bærer foreningens kvalitetsstempel i højre hjørne.

*

Særligt ifm. COVID-19-epidemien

Mange rådgivninger har tilpasset deres rådgivningspraksis de ændrede vilkår. Eventuelle ændringer fremgår under det enkelte tilbud.

Enkelte rådgivninger har oprettet særlige corona-tilbud. De kan søges frem ved at søge på ‘coronahjælp’. 

Find den rette rådgivning

Nulstil
Børnetelefonen: Få en bisidder under corona

Har du brug for en bisidder lige nu? En bisidder er en voksen, der kan lytte og hjælpe med at sætte ord på tanker og ønsker i mødet med kommunen eller familieretshuset. Børnetelefonen kan både hjælpe med at tage kontakt til kommunen og gå med til møder.

Se Links
Røde kors hovedstaden: Tryghedsopkald til ældre under corona

Tryghedsopkald henvender sig til ældre enlige borgere, der bor for sig selv, og som har et begrænset netværk. For at mindske de ældres frygt for eksempelvis at falde eller på anden måde komme til skade, uden nogen opdager det, tilbyder Røde Kors Hovedstaden et dagligt tryghedsopkald.

Se Links
Kirkens Korshær: Ny app til hjemløse under corona

App’en giver hjemløse overblik over herberger og væresteder, der er åbne, samt hvor der er madudlevering. Samtidig bliver app’en en direkte kanal, som myndighederne kan bruge til at informere om, hvordan man undgår smittespredning, og hvad man skal gøre i tilfælde af symptomer.

Se Links
Ungdommens Røde Kors: Få en #coronaven

Ungdommens Røde Kors er gået i luften med en ny online-indsats, #CoronaVenner. #CoronaVenner giver virtuel støtte og sender digital hjertevarme til de børn og unge, der er afskåret fra fællesskaber under corona.

Se Links
Danske Døves Landsforening: Coronalinje på dansk tegnsprog

Danske døves landsforening har oprettet en coronalinje på dansk tegnsprog. Coronalinjen kan kontaktes på Facebook Messenger eller Skype.

Se Links
Mødrehjælpen: Akutlinje under corona

Rådgivning på chat og telefon til gravide og forældre med behov for hurtig hjælp under corona.

Se Links
Depressionsforeningen: Danmark lytter under Corona

Danmark Lytter er et fællesskab skabt til at mødes online og støtte hinanden. Fællesskabet drives af Depressionsforeningen. Formålet er at skabe samtale mellem mennesker for at hjælpe og inspirere hinanden til at tackle den særlige corona-situation. Man kan tage del i Danmark Lytter via Facebook.

Se Links
Caritas: Hjælpenetværk for ældre under corona

På grund af coronakrisen har Danmarks Unge Katolikker (DUK) og Caritas Danmark akut etableret et hjælpenetværk af frivillige, som har meldt sig til at hjælpe nogle af de mange ældre mennesker i den særlige risikogruppe. Der er mulighed for selv at ringe op eller at få Caritas til at ringe en gang imellem for at tjekke op på, hvordan det går.

Se Links
Det Nationale Sorgcenter – Børn, Unge & Sorg: Corona hotline for børn og forældre

Forældre og børn kan ringe alle dage for at få hjælp til at tackle børnenes angst for corona. Psykologer sidder klar til at hjælpe. Corona Hotline drives af det Nationale Sorg Center – Børn, Unge & Sorg.

Se Links
Caritas Danmarks Åben rådgivning

Caritas Danmark Åben rådgivning tilbyder anonym rådgivning til mennesker med sociale problemer omkring alt fra familierelaterede sager, økonomiske rettigheder og kontakt til myndigheder. Særligt mennesker med anden etnisk baggrund end dansk benytter rådgivningen, men alle er velkomne. Alle medarbejdere i Caritas Danmark er frivillige men uddannede socialrådgivere. Der tilbydes rådgivning ved fysisk fremmøde og via telefon.


Særligt ifm. covid-19:

Se Links
Sorglinjen

Sorglinjen drives af Det Nationale Sorgcenter og Børn, Unge & Sorg. Mange pårørende og efterladte oplever at være alene i et kaos af følelser under sygdomsforløb eller efter et dødsfald. Sorglinjen er for alle på 13 år og op. Sorglinjen drives af frivillige fra 20 år til 85 år, der alle har mistet en nærtstående og som gerne vil dele deres erfaringer med dig uanset om du selv er berørt eller kender nogle, der er.


Særligt ifm. covid-19:

Se Links
Hotline for døve

Hotline for døve, som drives af Danske Døves Landsforbund, tilbyder rådgivning og vejledning til døve, der oplever ensomhed eller har det psykisk svært, og som savner en person at tale med. Via Skype eller chat kan døve med tegnsprog som modersmål få råd og vejledning af vores frivillige rådgivere, der en aften om ugen sidder klar til at besvare indkomne opkald. Hos Hotline for døve får borgeren mulighed for at fortælle om sin problemstilling til en frivillig, der lytter, hjælper med at udfolde konkrete problemstillinger og som giver gode råd til, hvor der er hjælp at hente i behandlingssystemet, hvis nødvendigt.


Særligt ifm. covid-19:

  • Hotline for døve er åbent som normalt og derudover har Danske Døves Landsforbund også oprettet en coronalinje.

Se Links
DepressionsLinien

DepressionsLinien er en landsdækkende telefonlinje, der tilbyder gratis og anonym rådgivning til psykisk sårbare og deres pårørende, især ift. depression og bipolar lidelse. Rådgiverne er frivillige, der har depression eller bipolar lidelse tæt inde på livet, enten selv eller som pårørende. De er trænet i at støtte mennesker i at finde håb, mulige håndteringsstrategier og veje til handling med udgangspunkt i opkaldernes personlige værdier.


Særligt ifm. covid-19:

  • Depressionsforeningen har åbent på telefonen som normalt men har tilmed oprettet et nyt online fællesskab, Danmark Lytter.

Se Links
Seniorguiden

Røde Kors Hovedstaden tilbyder gratis rådgivning til borgere + 65 år i Københavns Kommune. Frivillige rådgivere vejleder fx i spørgsmål om økonomi, sociale aktiviteter, tilskudsordninger og kan hjælpe med kontakt til det offentlige. Rådgivningen foregår primært hjemme hos den ældre, som aftales på telefon, men kan også foregå telefonisk. Seniorguiden henviser også til andre foreninger, kommunale institutioner og relevante tilbud.


Særligt ifm. covid-19:

Se Links
LMS’ fagtelefon

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskades faglige rådgivningstelefon henvender sig til alle, som i deres arbejde møder personer, der har en spiseforstyrrelse eller kæmper med selvskade. LMS’ faglige rådgivning kan give svar på, hvordan fagpersoner handler bedst og mest hensigtsmæssig i dette møde. Rådgiverne er erfarne faglige medarbejdere i LMS.


Særligt ifm. covid-19:

Se Links
Gruppechat.dk

På Gruppechat.dk kan du hver uge chatte med andre unge om alt det der fylder. Når du opretter en bruger, kommer du i en gruppe med 5 andre jævnaldrende unge og 2 mentorer. Sammen vil I gå på opdagelse i det svære, og undersøge der skal til for at du får det bedre. Det er anonymt, og henvender sig til unge i alderen 12-25 år. Gruppechat drives af Center for Digital Pædagogik.


Særligt ifm. covid-19:

  • Gruppechat.dk tilbyder udover det sædvanlige to nye gruppechats med særligt fokus på trivsel og angst under corona i samarbejde med Børn og Unges Trivsel.

Se Links
SR-Bistands Gældsrådgivning

SR-Bistands Gældsrådgivning tilbyder rådgivning og vejledning ifm. med gæld. Rådgiverne er frivillige jurister og finansielle rådgivere eller studerende på deres sidste år af kandidatuddannelsen. Rådgivningen kan bl.a. handle om budgetplanlægning, handleplan for afdrag af gæld eller regler for gældssanering. Der ydes rådgivning telefonisk og ved personlig henvendelse i København.


Særligt ifm. covid-19:

Se Links
SR-Bistands Social-Juridisk Rådgivning

Den social-juridiske rådgivning er en retshjælp og socialrådgivning, som består af frivillige jurister og socialrådgivere samt studerende på sidste år af deres uddannelse. Rådgivningen kan hjælpe med besvarelse af spørgsmål inden for eksempelvis lejeretten, sygedagpenge, ressourceforløb, fleksjob, skilsmisse og klagevejledning. Vi hjælper ligeledes med udfærdigelser af lettere skrivelser for borgere med en indkomst med beløbsgrænsen for fri proces. Tilbuddet er åbent for alle, uanset hvor du bor i landet. Rådgivningen foregår enten telefonisk, via email eller ved personlig henvendelse i København.


Særligt ifm. covid-19:

Se Links
Psykiatrifondens rådgivninger

Psykiatrifonden tilbyder gratis og anonym rådgivning til mennesker med psykiske sygdomme og problemer, personer i krise, deres pårørende og fagfolk. Rådgivningen er fagligt funderet og varetages af frivillige rådgivere med baggrunde som fx læge, sygeplejerske, psykolog, psykoterapeut og socialrådgiver. Rådgivningen kan kontaktes på telefon, chat og i en online brevkasse.


Særligt ifm. covid-19:

Se Links
LMS’ rådgivninger

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) tilbyder anonym telefonisk og online rådgivning til mennesker, der er berørt af spiseforstyrrelser eller selvskade, samt pårørende og fagpersoner. Rådgiverne er frivillige, og har enten en relevant uddannelse eller selv haft spiseforstyrrelse eller selvskade inde på livet. Man kan også få personlig rådgivning hos LMS’ lokale afdelinger rundt i landet.


Særligt ifm. covid-19:

Se Links
Hjertelinjen

Hjerteforeningen tilbyder gratis og professionel rådgivning og patientstøtte til voksne, unge eller børn med hjertekarsygdom og deres pårørende. Rådgivningen kan handle om alt fra sygdom og behandling, svære følelser, livsstil, samliv og ændrede roller til sociale spørgsmål. Teamet af professionelle rådgivere er hjertesygeplejersker, diætister, fysioterapeuter, socialrådgivere og psykologer, som rådgiver telefonisk, online eller pr. mail.


Særligt ifm. covid-19:

Se Links
Bedre Psykiatris rådgivning

I Bedre Psykiatris netrådgivning kan pårørende til en psykisk syg få rådgivning. Det kan være spørgsmål om, hvordan man forbedrer samarbejdet med den syge eller de professionelle, der er omkring den syge. Hvordan man håndterer hverdagen, når den er ved at brase sammen eller redskaber til de udfordringer, man møder som pårørende til en psykisk syg.


Særligt ifm. covid-19:

Se Links
AngstTelefonen – Børn, Unge og Forældre

AngstTelefonen – Børn, Unge og Forældre er et rådgivningstilbud, der drives af Angstforeningen.
Børn og unge kan tale om alle de problemer og bekymringer, de har i hverdagen. Forældre, pårørende, lærere m.fl. er også velkommen til at benytte telefonen, hvis der er brug for at tale om, hvordan man bedst støtter et barn eller en ung med angst, hvor man kan søge hjælp, og hvordan man passer på sig selv og sin familie, når det er svært.


Særligt ifm. covid-19:

  • Råd om hvordan forældre bedst støtter deres børn under corona.

Se Links
Sct. Nicolai Tjenesten

Sct. Nikolai Tjenesten er et rådgivningstilbud under Kirkens Korshær, som tilbyder en telefonisk lyttende samtale til mennesker, som har brug for nogen at tale med. Man kan henvende sig på et landsdækkende telefonnummer og også til en lokal tjeneste. I København er det også muligt at henvende sig personligt. Rådgiverne er frivillige.


Særligt ifm. covid-19:

Se Links
BørneTelefonen

Børnetelefonen er en anonym rådgivning for børn og unge, hvor voksne og børnefaglige frivillige sidder klar med lyttende ører og rådgivning. Børn og unge kan henvende sig om alt – stort som småt. Det kan handle om venskaber, mobning, forelskelse, problemer i familien og meget mere.
BørneTelefonen drives af Børns Vilkår.


Særligt ifm. covid-19:

  • Mulighed for at stille spørgsmål og få svar omkring corona.

Se Links
Alkolinjen

Rådgivningen henvender sig til voksne +15 år med et alkoholproblem, voksne pårørende, arbejdspladser og fagpersoner, som har brug for vejledning. Alkolinjen tilhører Sundhedsstyrelsen og drives af Alkohol & Samfund.


Særligt ifm. covid-19:

Se Links
Aidsfondets rådgivninger

AIDS-Fondet tilbyder personlig og telefonisk rådgivning til hiv-smittede og deres pårørende om de psykiske eller sociale udfordringer, der kan være i tilknytning til hiv. Hos Checkpoint rådgives der om hiv og andre sexsygdomme, fx hvis man er nervøs for at være blevet smittet. Der tilbydes personlig rådgivning i København, Aarhus, Odense eller Aalborg. Rådgivningen kan fx handle om psykiske og sociale udfordringer ved at være hiv-smittet.


Særligt ifm. covid-19:

Se Links
Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.