Medlemskab

Medlemskab i RådgivningsDanmark er for organisationer, der yder gratis og socialfaglig rådgivning til mennesker i komplicerede livssituationer

Medlemmer i RådgivningsDanmark ønsker at være en del af et rådgivningsfagligt fællesskab og har en ambition om at udvikle og løfte kvaliteten i egen rådgivning. RådgivningsDanmark faciliterer et rådgivningsfagligt fællesskab og understøtter udvikling og kvalitetsarbejde i rådgivningsbranchen. Foreningen arbejder også for at synliggøre medlemmers arbejde og være et fælles talerør for rådgivningsfeltet.

“RådgivningsDanmark er et sted, hvor organisationerne kan samles, mødes, udveksle erfaringer og hjælpe hinanden til at blive endnu bedre, så vi kan tilbyde endnu bedre rådgivning til brugerne.” – Jeppe Kristen Toft, formand for RådgivningsDanmark og direktør i Livslinien.

Hvem kan blive medlem?

Organisationer kan blive medlem af RådgivningsDanmark, hvis de er almennyttige og ikke-erhvervsdrivende. Derudover skal organisationens rådgivningstilbud tilbyde gratis kvalificeret vejledning, rådgivning eller hjælp til selvhjælp af høj faglig og etisk standard til mennesker i komplicerede livssituationer.

Se hvem der er medlem af RådgivningsDanmark.

Rådgivningen skal desuden have en social karakter. Rådgivningen kan tilbydes telefonisk, online eller fysisk, individuelt eller i grupper og kan udføres af lønnede eller frivillige rådgivere.

Sådan bliver I medlem

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.