Bliv medlem

Medlemskab af RådgivningsDanmark giver adgang til en række medlemsfordele. Se hvilket type medlemskab,  der er relevant for jer, og hvad det koster.

Der er to måder at blive medlem af RådgivningsDanmark på. Det er som:

 • medlem
 • associeret medlem (tidligere støttemedlem).

medlem

Et ordinært medlemskab er for almennyttige organisationer, der har et gratis, socialt rådgivningstilbud, der tilbyder kvalificeret vejledning, rådgivning eller hjælp til selvhjælp af høj faglig og etisk standard til mennesker i komplicerede livssituationer.

Medlemmer har adgang til:

 • RådgivningsDanmarks akkrediteringsordning og AkkrediteringsPortalen, der er det digitale system, hvori akkreditering foregår
 • at få rådgivningstilbud på RådgivningsPortalen
 • rådgivningsfaglige publikationer og RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel mv.
 • rådgivningsfaglige arrangementer og netværk
 • generalforsamling og midtvejsmøde inklusiv stemmeret.

Se hvem der er medlem af RådgivningsDanmark.

associeret medlem

Associeret medlemskab er for offentlige og private organisationer, der støtter foreningens formål. Offentlige organisationer med et rådgivningstilbud har mulighed for at blive akkrediteret.

Associerede medlemmer har adgang til:

 • RådgivningsDanmarks akkrediteringsordning og AkkrediteringsPortalen, der er det digitale system, hvori akkreditering foregår
 • at få rådgivningstilbud på RådgivningsPortalen
 • rådgivningsfaglige publikationer og RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel mv.
 • rådgivningsfaglige arrangementer og netværk
 • generalforsamling og midtvejsmøde, dog uden stemmeret.

Priser

I skemaet nedenfor findes kontingentsatserne gældende fra 2019.

Kontingent for medlemskab hos RådgivningsDanmark fastlægges ud fra den andel af medlemsorganisationens årlige udgifter, som vedrører rådgivningen. Det vil sige, at kontingentet udelukkende er baseret på rådgivningens udgifter. Rådgivningen skal som medlem selv finde dette udgiftstal og oplyse det til RådgivningsDanmark i forbindelse med kontingentindplacering eller ansøgning om medlemskab.

Organisationer kan beregne deres kontingent ud fra RådgivningsDanmarks vejledning for kontingentindplacering.

Vejledning og skabelon for kontingentindplacering (Excel)

GruppeKriterie for gruppeÅrligt kontingent
eks. moms
AMedlemmer med rådgivningsudgifter under 2.000.000 kr.5.000
BMedlemmer med rådgivningsudgifter ml.
2.000.001 – 5.000.000 kr.
8.000
CMedlemmer med rådgivningsudgifter ml
5.000.001 - 10.000.000. kr.
12.000
DMedlemmer med rådgivningsudgifter over 10 mio. kr.15.000
EStøttemedlemmer med og uden rådgivningstilbud5.000

RådgivningsDanmark kan bevilge op til to årlige medlemskaber til organisationer med udgifter i rådgivningen under 750.000 kr. om året. Næste frist for ansøgning om bevilget medlemskab for 2020 er den 1. november 2019.

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab behandles på bestyrelsesmøder, som afholdes cirka fire gange årligt. Udfyld det elektroniske ansøgningsskema for det type medlemskab, der er relevant.

Ansøgningsskema til medlemmer (pdf)

Ansøgningsskema til bevilget medlemskab (pdf)

Ansøgningsskema til associerede medlemmer (tidligere støttemedlemmer)

Spørgsmål om medlemskab

Har du spørgsmål om medlemskab, er du meget velkommen til at kontakt RådgivningsDanmark.

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.