Medlemmer

Medlemmer

WeShelter

WeShelter tilbyder frivillig rådgivning til hjemløse, om bl.a. gæld og økonomi.

Gå til hjemmeside
Ventilen

Ventilen driver 14 mødesteder forskellige steder i landet, hvor unge og frivillige kan mødes, snakke og hygge sig sammen. Mødestederne er et tilbud til ensomme unge mellem 15 og 25 år, der gerne vil finde en vej ud af deres ensomhed.

Gå til hjemmeside
Ungdommens Røde Kors

Ungdommens Røde Kors driver en række frivilligbaserede samtaletilbud for alle unge, der har brug for nogen at tale med. Vi tilbyder samtaler i øjenhøjde fra ung til ung på chat, telefon og ved personlige møder.

Gå til hjemmeside
Ulykkespatient-foreningen

Ulykkeslinjen tilbyder gratis og uvildig vejledning på telefon og mail for dig, der er berørt af en ulykke. Formålet er at støtte ulykkespatienter og deres familier ved at skabe overblik over, hvordan I bedst kan tackle de udfordringer, der kan opstå efter ulykken.

Gå til hjemmeside
TUBA

TUBA tilbyder anonym og gratis terapi og rådgivning til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i familier med alkohol- eller stofmisbrug.

Gå til hjemmeside
Startlinjen

Startlinjen er en landsdækkende telefonlinje, som tilbyder ressourceskabende samtaler til mennesker i svære livssituationer. En del af dem, der ringer, kæmper med ensomhed. Andre har været ude for en livskritisk begivenhed som eksempelvis alvorlig psykisk eller fysisk sygdom, tab, arbejdsløshed eller skilsmisse.

Gå til hjemmeside
SR-Bistand

Frivilligcenter SR-Bistand tilbyder personlig og telefonisk rådgivning til alle, der kommer ud for situationer i livet, som kan være svære at overskue og håndtere alene. SR-Bistand tilbyder hjælp til selvhjælp til at handle efter og komme videre i tilværelsen.

Gå til hjemmeside
Skole og Forældre

Skole og Forældre driver Forældrerådgivningen, som tilbyder rådgivning på mail og telefon til forældre og andre, der oplever vanskeligheder i forbindelse med et barns skolegang. Ofte drejer rådgivningen sig om et barn, der befinder sig en vanskelig situation, hvor f.eks. mobning, faglige vanskeligheder eller en konfliktfyldt skilsmisse har indvirkning på barnets trivsel og læring.

Gå til hjemmeside
Sjældne Diagnosers Helpline

Sjældne Diagnosers Helpline er et gratis og anonymt rådgivningstilbud til patienter/borgere og pårørende berørt af sjælden sygdom. Et engageret rådgiverteam af frivillige og ansatte tilbyder rådgivning, information og støtte.

Gå til hjemmeside
SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed

SIND er forening for alle interesserede i sindslidende og deres forhold. SIND tilbyder landsdækkende telefonrådgivning til psykisk sårbare og deres pårørende.

Gå til hjemmeside
Sex og Samfund

Sex & Samfund rådgiver om seksualitet, prævention, sexsygdomme via deres tre rådgivningstilbud Sexlinien (telefon og chat), Privatsnak (telefon og chat) og Præventionsklinikken (personlig rådgivning).

Gå til hjemmeside
Settlementet

Rådgivningen er åben for alle, der står i en vanskelig situation og som har brug for professionel hjælp til at løse problemet. Vi arbejder helhedsorienteret og tværfagligt. Vores rådgivere har faglig baggrund indenfor socialrådgivning, jura og økonomi.

Gå til hjemmeside
RedenUng

RedenUng rådgiver unge, der har brug for rådgivning og oplysning om køb og salg af sex og alle gråzonerne, som fx sugardating. Rådgivningen foregår via telefon, SMS, chat eller brevkasse.

Gå til hjemmeside
Psykiatrifonden

Psykiatrifonden rådgiver mennesker med psykiske sygdomme og problemer, personer i krise, deres pårørende og fagfolk. Rådgivningen foregår via telefon, chat eller brevkasse og er gratis, anonym og fagligt funderet.

Gå til hjemmeside
Offer-rådgivningen

Offerrådgivningen yder personlig og telefonisk rådgivning til ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld.

Gå til hjemmeside
Mødrehjælpen

Mødrehjælpen tilbyder personlige samtaler og telefonisk rådgivning til kommende forældre og forældre med børn under 18 år. Rådgivningen omfatter bl.a. sociale rettigheder, uddannelse og arbejde, parforhold, graviditet, abort, vold, skilsmisse, forældremyndighed, samvær og økonomi.

Gå til hjemmeside
Misbrugs-portalen

Misbrugsportalen tilbyder telefonrådgivning og chatrådgivning til alle, som er berørt af misbrug og afhængighed. Rådgivningen omfatter deres individuelle situation og de muligheder, som foreligger.

Gå til hjemmeside
Mandecentret

Mandecentret tilbyder gratis rådgivning til mænd i skilsmisse. Det omfatter hele situationen omkring et brud, herunder også rådgivning om samvær og forældremyndighed.

Gå til hjemmeside
LMS

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) tilbyder personlig, telefonisk og online rådgivning til mennesker, der er berørt af spiseforstyrrelser eller selvskade og deres pårørende. LMS tilbyder også rådgivning til fagpersoner, der arbejder med mennesker som er berørt af spiseforstyrrelser og selvskade.

Gå til hjemmeside
Livslinien

Livslinien rådgiver mennesker med selvmordstanker. Rådgivningen er telefonisk eller online (bl.a. chat) og varetages af frivillige. Livslinien rådgiver også pårørende til mennesker med selvmordstanker.

Gå til hjemmeside
LGBT Danmark

LGBT Danmark rådgiver homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner om en række emner, fx spring-ud-problemer, ensomhed og børn. Rådgivningen foregår enten ved personligt fremmøde, over telefon eller e-mail.

Gå til hjemmeside
Landsforeningen Spædbarnsdød

Landsforeningen Spædbarnsdød tilbyder telefonisk rådgivning og rådgivningsforløb til forældre, der har mistet et spædbarn. Både i tiden lige efter og på længere sigt. Rådgiverne har terapeutiske og rådgivningsfaglige kompetencer.

Gå til hjemmeside
Kræftens Bekæmpelse

Ingen skal stå alene med kræft. Kræftens Bekæmpelse har rådgivningstilbud i hele landet, hvor patienter og pårørende kan få en samtale med en rådgiver og deltage i undervisning og aktiviteter. På Kræftlinjen sidder professionelle rådgivere klar til at svare på henvendelser på telefon, chat, mail og online.

Gå til hjemmeside
Kirkens Korshær

Kirkens Korshær driver en række frivillige rådgivningstilbud, herunder Sct. Nicolai Tjenesten (et telefonisk samtaletilbud til mennesker, der mangler nogen at tale med) samt et rådgivningscenter for fattigdomsmigranter, der kommer til Danmark for at finde arbejde.

Gå til hjemmeside
KFUM’s Sociale Arbejde

KFUM’s Sociale Arbejde rådgiver mennesker, der står midt i en krise og har brug for hjælp – fx i forbindelse med skilsmisse, økonomiske problemer eller dødsfald blandt de nærmeste. Rådgivningen foregår via personlige samtaler på KFUM’s institutioner og tilbud.

Gå til hjemmeside
Hjerteforeningen

Hjerteforeningen tilbyder rådgivning og patientstøtte i hele landet til voksne, unge eller børn med hjertekarsygdom, deres pårørende og fagfolk. Rådgivningen foregår via telefon, mail, online eller via en personlig samtale. Rådgivningen er gratis, anonym og tværfaglig funderet.

Gå til hjemmeside
headspace

headspace (en del af Det Sociale Netværk) er et rådgivningstilbud til unge, der har behov for nogen at tale med. headspace rådgiver de unge om de mange specialiserede tilbud (fx kommunernes tilbud) i Danmark, ved personlige samtaler, telefon, SMS og chat.

Gå til hjemmeside
GirlTalk.dk

GirlTalk.dk tilbyder gratis chat- og SMS-rådgivning til unge piger på 12-24 år om livet med alle de udfordringer og valg, der følger med.

Gå til hjemmeside
FBU forældreLANDS-foreningen

FBU’s formål er at samle, støtte og rådgive forældre, hvis børn og unge modtager eller har modtaget særlig støtte efter “Lov om Social Service”.

Gå til hjemmeside
Dansk Flygtningehjælp

Dansk Flygtningehjælp har ni Frivilligrådgivninger i Danmark, hvor flygtninge og indvandrere kan få gratis, uvildig og tværfaglig rådgivning, om bl.a. opholdstilladelse, integration og sociale forhold. Rådgiverne er jurister, socialrådgivere og psykologer m.fl., der alle rådgiver på frivillig basis.

Gå til hjemmeside
Danner

Danner tilbyder rådgivning til kvinder, der har været udsat for vold, og pårørende. Rådgivningen varetages af frivillige og er personlig, telefonisk eller online (chat).

Gå til hjemmeside
CSM-Øst

CSM Øst (Center for seksuelt misbrugte – Øst) er en selvejende behandlingsinstitution, hvis målgruppe er voksne mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i opvæksten. Foruden psykologbehandling tilbydes socialrådgivning, selvhjælpsgrupper, aftentilbud til brugerne, VISO-rådgivning samt telefon- og chatrådgivning ved frivillige. Kontakt CSM-Øst på telefonnummeret 60 19 50 97.

Gå til hjemmeside
Center for Digital Pædagogik

Center for Digital Pædagogik driver Cyberhus.dk. Et websted, hvor børn og unge kan komme i anonym kontakt med frivillige voksne og jævnaldrende og få råd om alle slags problemer.

Gå til hjemmeside
Bryd Tavsheden

Bryd Tavsheden (tidligere Børn og unge i voldsramte familier) tilbyder anonym rådgivning til børn og unge, som oplever vold i deres hverdag. Bryd Tavsheden har personlige, telefoniske og online (brevkasse og chat) rådgivningstilbud.

Gå til hjemmeside
Børns Vilkår

Børns Vilkårs frivillige rådgiver over telefon, chat, SMS eller brevkasse. Målgruppen er børn i alle aldre, som har brug for gode råd eller en voksen, der lytter, samt deres forældre.

Gå til hjemmeside
Bedre Psykiatri

Bedre Psykiatri er et tilbud til alle, der kender et menneske med psykisk sygdom. Hvad end det er som forældre, søskende, ven, ægtefælle, barn eller kollega. Bedre Psykiatri tilbyder net baseret socialfaglig rådgivning, samt netværksgrupper via Facebook for medlemmer. Dertil findes der lokale tilbud, herunder samtalegrupper for pårørende.

Gå til hjemmeside
Angstforeningen

Angstforeningen tilbyder telefonisk rådgivning til mennesker berørt af angstlidelser; panikangst, agorafobi, socialfobi, generaliseret angst, helbredsangst, PTSD og enkelfobi.

Gå til hjemmeside
Alkohol og samfund

Alkohol & Samfund står bag www.hope.dk, alkoholrådgivningen og står for driften af Sundhedsstyrelsens Alkolinje 80 200 500. Rådgivningerne henvender sig til voksne med et alkoholproblem, voksne pårørende og børn i familier med alkoholproblemer.

Gå til hjemmeside
Aids Fondet

AIDS-Fondet tilbyder personlig og telefonisk rådgivning til hiv-smittede og deres pårørende, om de psykiske eller sociale udfordringer, der kan være i tilknytning til hiv.

Gå til hjemmeside
Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.