Samarbejdspartnere

Tuborgfondet

Tuborgfondet uddeler årligt omkring 30-35 millioner kroner og støtter dem, der tænker nyt i fællesskab med andre. RådgivningsDanmark har i 2018 modtaget midler fra Tuburgfondet til at drive SocialBar - et netværksarrangement for aktører på tværs af det sociale felt.

Gå til hjemmeside
Socialstyrelsen

Socialstyrelsen er en del af Børne- og Socialministeriets koncern og arbejder med udvikling, rådgivning og implementering på hele det sociale område. RådgivningsDanmark modtog i 2017 midler fra satspuljen og afrapporterer løbende til styrelsen.

Gå til hjemmeside
Helplines Partnership

Helplines Partnership er en engelsk brancheorganisation for organisationer, der yder rådgivning. Foreningen er således RådgivningsDanmarks søsterorganisation i England, og RådgivningsDanmark sparrer og videndeler løbende med Helplines Partnership.

Gå til hjemmeside
Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.