Fordele ved medlemskab

Medlemskab af RådgivningsDanmark giver adgang til en række fordele ud over muligheden for at blive akkrediteret.

Nedenfor kan du læse mere om medlemsfordelene. Medmindre andet er angivet er deltagelse i aktiviteter gratis for medlemmer. Alle netværksmøder, kurser og arrangementer annonceres under Arrangementer på hjemmesiden.

Faglige publikationer

RådgivningsDanmark udgiver løbende vejledninger, retningslinjer og andre faglige materialer målrettet rådgivningstilbud. Du finder en oversigt over publikationerne, som er tilgængelige for medlemmer under Viden og Publikationer.

Netværkmøder for rådgivere og ledere

RådgivningsDanmark driver to faglige netværk: Rådgivningsnetværket og Ledernetværket. På møderne er der fokus på videndeling og sparring, og nogle gange inviterer vi eksterne oplægsholdere til at give inspiration til erfaringsudvekslingen.

Temamøder, fyraftens- og morgenmøder

RådgivningsDanmark afholder jævnligt faglige arrangementer, hvor en ekstern oplægsholder kommer forbi og bidrager med relevant faglig viden samt eventuelt faciliterer diskussioner blandt deltagerne.

Rådgivningsfaglige kurser

RådgivningsDanmark udbyder en række forskellige kurser, som er særligt udviklet til og målrettet sociale rådgivningstilbud. Kurserne annonceres løbende på hjemmesiden under arrangementer. Der er en deltagerbetaling som varierer fra kursus til kursus og alt efter hvorvidt man arbejder i en medlemsorganisation eller ej. Prisen fremgår i arrangementskalenderen ved det enkelte kursus.

Årlig Rådgivningskonference

På den årlige Rådgivningskonference præsenteres, debatteres og arbejdes med akutelle tendenser og problemstillinger på rådgivningsområdet.

Skriveværksteder og introduktion til kvalitetsmodellen

RådgivningsDanmark understøtter rådgivningstilbuddenes arbejdet med at blive akkrediteret ved bl.a. at afholde introduktionsmøder, hvor kvalitetsmodellen bliver gennemgået og skriveværksteder, hvor man kan komme forbi og få ro og sparring i skriveprocessen. Se Hjælp til kvalitetsudvikling for at finde andre muligheder for bistand til kvalitetsudviklingen i jeres rådgivning.

Adgang til medlemsfordele

Medarbejdere i medlemsorganisationer kan bestille et individuelt medarbejderlogin til raadgivningsdanmark.dk. Derved kan de både få adgang til alle faglige publikationer og tilmelde sig arrangementer.

Prisen for at deltage på disse halvdags workshops er 500 kr. per deltager.

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.