Medlemsfordele

Som medlem af RådgivningsDanmark har din organisation adgang til en række medlemsfordele.

Udover at være medlem af et socialt, rådgivningsfagligt fællesskab, der giver mulighed for akkreditering, har RådgivningsDanmarks medlemmer også en række konkrete medlemsfordele. Medmindre andet er angivet er deltagelse i aktiviteter gratis for medlemmer.

Faglige publikationer

RådgivningsDanmark udarbejder løbende vejledninger, retningslinjer og andre faglige materialer målrettet rådgivningstilbud.

Du finder en oversigt over faglige materialer tilgængelige for medlemmer under Publikationer.

Medarbejdere i medlemsorganisationernes rådgivning kan bestille et individuelt medarbejderlogin til raadgivningsdanmark.dk og få adgang til alle faglige publikationer.

Adgang til netværk og arrangementer


Netværk

RådgivningsDanmark har på nuværende tidspunkt tre netværk

  • et rådgivernetværk
  • et chatnetværk
  • et ledernetværk.

Netværkene består af koordinatorer, faglige ledere mv., som dagligt arbejder med rådgivning. På møderne er der fokus på videndeling og sparring, og der inviteres eksterne oplægsholdere efter behov. Temaerne besluttes sammen med netværkets deltagere. Netværkene mødes tre til fire gange årligt og nogle gange sammen, når tematikkerne går på tværs. Det er muligt at deltage med max fem medarbejdere per medlemsorganisation.

Se aktuelle netværksmøder i arrangementskalenderen.

Arbejdsgrupper
RådgivningsDanmark nedsætter løbende arbejdsgrupper med medarbejdere fra medlemsorganisationerne, som fokuserer på et fælles, aktuelt tema og fx udvikler retningslinjer.

Praktik
RådgivningsDanmark matcher rådgivningstilbud, som gerne vil lære af andre rådgivningstilbud. Det kan både være i forhold til sparring indenfor et specifikt tema, fx organisering af frivillige rådgivere, eller et givent fagligt område, fx rådgivning af unge. Det kan også være i forbindelse med akkreditering, hvor RådgivningsDanmark kan matche en rådgivning, som ønsker at blive klar til akkreditering, med en allerede akkrediteret rådgivning.

Kontakt RådgivningsDanmark, hvis det har interesse.

Temaarrangementer
RådgivningsDanmark afholder en til to gange årligt temamøder med fokus på aktuelle og tværgående emner i samarbejde med eksterne oplægsholdere.

Årligt kvalitetsseminar
På det årlige kvalitetsseminar præsenteres tendenser og problemstillinger fra årets akkrediteringsforløb, som auditorkorpset har indsamlet i løbet af året. Emnerne drøftes med deltagere og danner udgangspunkt for RådgivningsDanmarks løbende tilpasning og udvikling af kvalitetsmodellen og akkrediteringsordningen. Akkrediterede rådgivninger er forpligtede til at være repræsenteret ved seminaret.

Workshops
Et par gange årligt afholder RådgivningsDanmark kvalitetsudviklende workshops, hvor der er fokus på at opkvalificere specifikke områder indenfor rådgivningsarbejdet. Det kan fx være om brugerevaluering, registrering af data eller underretningspligt. Emnerne tager altid udgangspunkt i de fem temaer i RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel.

På disse workshops vil der være faglige oplæg, mulighed for sparring med RådgivningsDanmarks sekretariat og auditorer samt tid til at udvikle og planlægge indsatser og handleplaner, der forbereder jer til akkreditering.

Prisen for at deltage på disse halvdags workshops er 500 kr. per deltager.

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.