Auditoruddannelse

RådgivningsDanmark udbyder løbende auditoruddannelse for ansatte i medlemsorganisationerne.

I Danmark findes der ikke auditorer med speciale i gratis sociale rådgivningstilbud. Derfor har RådgivningsDanmark sammen med en række akkrediteringsfaglige eksperter udviklet en auditoruddannelse målrettet ansatte i den sociale rådgivningsbranche.

Uddannelsen er målrettet medarbejdere i medlemsforeningerne., og med denne uddannelse i bagagen er det muligt at søge optagelse i RådgivningsDanmarks auditorkorps. RådgivningsDanmark uddanner auditorer fra den sociale rådgivningsbranche for at sikre, at der er rådgivningsfaglighed og praksiserfaring tilstede i auditorkorpset. Læs mere om auditorkorpset og akkreditering her.

På uddannelsen bliver deltagerne oplært i kvalitetsmodellen, og dét at tilegne sig indsigt i og på den baggrund vurdere et rådgivningstilbud. Man lærer at få øje på andres og egen praksis og vurdere den, blive kritisk overfor sine egne antagelser og opmærksom på sine “blindheder”.

Uddannelsen har fire faser:

  • forberedelse før og under uddannelsesforløbet
  • en række uddannelsesdage
  • en eksamensdag med skriftlig og praktisk eksamen
  • et eksamensbevis til de nyuddannede auditorer.

Uddannelsen varetages af RådgivningsDanmarks akkrediteringsfaglige auditorer, der har erfaring med akkreditering og organisationsudvikling fra blandt andet AkkrediteringsDanmark samt en række andre organisationer. Underviserne har også været med til at udvikle RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel.

Auditoruddannelses udbydes ca. hvert andet år.

Nedenfor kan I se en film fra den første auditoruddannelse i 2016/2017.

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.