Auditoruddannelse

RådgivningsDanmark udbyder løbende auditoruddannelse for ansatte i medlemsorganisationerne. 

I Danmark findes der ikke auditorer med speciale i gratis og sociale rådgivningstilbud. Derfor har RådgivningsDanmark sammen med en række akkrediteringsfaglige eksperter udviklet en auditoruddannelse målrettet ansatte i den sociale rådgivningsbranche. Med denne uddannelse i bagagen er det muligt at søge optagelse i RådgivningsDanmarks auditorkorps. Læs mere om det her.

“Aspiranterne lærer blandt andet at få øje på andres og egen praksis og vurdere den – blive kritisk overfor egne antagelser og blive opmærksom på, når man selv er ’blind’. Derfor træner vi nysgerrighed og det at spørge ind og spejle praksis.” – Anders Madsen, akkrediteringsfaglig auditor.

Rådgivningsfagligheden bringes i spil

RådgivningsDanmark uddanner auditorer fra den sociale rådgivningsbranche for at sikre, at der er rådgivningsfaglighed og praksiserfaring tilstede i auditorkorpset. 

Se hvem der er en del af RådgivningsDanmarks auditorkorps i dag.

På uddannelsen bliver deltagerne oplært i kvalitetsmodellen, og dét at tilegne sig indsigt i og på den baggrund vurdere rådgivningstilbud.

Se film fra den første auditoruddannelse i 2016/2017.

Om uddannelsen

Uddannelsen består overordnet af:

  • forberedelse før og under uddannelsesforløbet
  • en række uddannelsesdage
  • en eksamensdag med skriftlig og praktisk eksamen
  • et eksamensbevis til de nyuddannede auditorer.

Uddannelsen varetages af RådgivningsDanmarks akkrediteringsfaglige auditorer, der har erfaring med akkreditering og organisationsudvikling fra blandt andet AkkrediteringsDanmark samt en række andre organisationer og har været med til at udvikle RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel.

Uddannelses udbydes ca. hvert andet år. 

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.