Kvalitetsudviklingstilbud

Med RådgivningsDanmarks kvalitetsudviklingstilbud kan medlemmer få hjælp til at forberede sig til akkreditering og til at arbejde med kvalitet i hverdagen.

Gå-hjem-møde om akkreditering

Cirka tre gange årligt afholder RådgivningsDanmark gå-hjem-møder om akkreditering. På møderne får man blandt andet svar på, hvad det indebærer at gå i gang med akkreditering, hvordan auditdagen foregår, og hvad rådgivningen kan bruge RådgivningsDanmarks akkreditering til på sigt. Derudover er der mulighed for at se konkrete eksempler på kvalitetsbeskrivelser fra allerede akkrediterede rådgivningstilbud.

Medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne på møderne, der er gratis at deltage i. Se hvornår vi holder det næste gå-hjem-møde i arrangementskalenderen.

Oplæg om akkreditering i egen rådgivning

Det er muligt at booke RådgivningsDanmarks sekretariatet til at holde oplæg om kvalitetsmodellen og akkrediteringsprocessen ude i egen rådgivning. Oplægget kan målrettes så det passer til dér, hvor rådgivningen er i processen, og til den målgruppe der er relevant. Fx kan oplægget afholdes i forbindelse med de indledende overvejelser over akkreditering for bestyrelse eller ledelsesniveau, eller senere, når beslutning om akkreditering er truffet, for alle ansatte i rådgivningen. Oplægget vil kunne skabe en fælles forståelse af processen, inden det konkrete arbejde med kvalitetsbeskrivelsen går i gang.

Oplæggene er gratis for medlemmer af RådgivningsDanmark. Kontakt sekretariatet for at booke et oplæg.

Skriveværksted: Arbejd med kvalitetsbeskrivelsen

RådgivningsDanmark faciliterer skriveværksted for rådgivninger, som ønsker at påbegynde eller fortsætte arbejdet med deres kvalitetsbeskrivelse i forbindelse med akkreditering. At deltage i skriveværkstedet kan også være første skridt hen imod tilmelding til akkreditering, og det er således ikke et krav, at rådgivningen allerede er tilmeldt. Skriveværkstedet finder sted cirka månedligt i RådgivningsDanmarks lokaler og giver mulighed for både arbejdsro og sparring med en medarbejder fra RådgivningsDanmark.

Tilbuddet målretter sig til medlemmer, og det er gratis at deltage. Find det næste skriveværksted i arrangementskalenderen.

Selvtest og eksempel på en kvalitetsbeskrivelse

RådgivningsDanmark har udviklet et værktøj, som kan hjælpe rådgivninger med at afklare, om de er klar til at blive akkrediteret, og hvilke områder rådgivningen med fordel kan arbejde med forud for tilmelding til akkreditering. Derudover har RådgivningsDanmark samlet en række eksempler på anonyme kvalitetsbeskrivelser, der kan tjene som inspiration til arbejdet med egen kvalitetsbeskrivelse.

Under Publikationer ligger “Selvtest – er vi klar til akkreditering?” og “Eksempel på en kvalitetsbeskrivelse” (kræver login).

Workshops

Et par gange årligt afholder RådgivningsDanmark kvalitetsudviklende workshops, hvor der er fokus på at opkvalificere specifikke områder inden for rådgivningsarbejdet. Det kan fx være om brugerevaluering, registrering af data eller underretningspligt. Emnerne tager altid udgangspunkt i et af de fem temaer i RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel.
På disse workshops vil der være faglige oplæg, mulighed for sparring med RådgivningsDanmarks sekretariat og auditorer samt tid til at udvikle og planlægge indsatser og handleplaner, der forbereder jer til akkreditering.

Prisen for at deltage på disse halvdags workshops er 500 kr. per deltager.

Opkvalificeringsforløb                            

Rådgivninger, som ønsker at arbejde fokuseret med forberedelse til akkreditering, kan tilmelde sig et opkvalificeringsforløb med tilknyttede auditorer. Forløbet vil i udgangspunktet være tilrettelagt som et akkrediteringsforløb med mulighed for at fokusere på udvalgte dele af rådgivningens praksis eller specifikke temaer fra kvalitetsmodellen, hvor rådgivningen har behov for sparring. Forløbet planlægges i tæt samarbejde mellem rådgivningen og RådgivningsDanmarks sekretariat, som sammen vurderer, hvordan auditorernes tid er bedst udnyttet.

Prisen for et opkvalificeringsforløb beregnes på baggrund af ønskerne til det enkelte forløb og aftales med sekretariatet.

Faglig sparring og rådgivning

RådgivningsDanmark tilbyder tilkøb af bistand inden for de fem temaer i kvalitetsmodellen.

Bistanden kan fx bestå i at understøtte etablering af brugerevaluering, rådgive om opstart af nyt rådgivningstilbud eller sparring på at strukturere en beskrivelse af tilbuddet, så den kan danne udgangspunkt for kvalitetsbeskrivelsen.

RådgivningsDanmark tilbyder en time gratis rådgivning ved henvendelse om et konkret spørgsmål eller problem. Rådgivning herudover koster 550 kr. eksklusiv moms per time.
Kontakt RådgivningsDanmark, hvis I ønsker at høre mere om mulighederne.

Læs om mulighederne for faglig sparring og rådgivning.

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.