Bestyrelse

RådgivningsDanmarks bestyrelse består af syv bestyrelsesmedlemmer. 

Formand

Jeppe Kristen Toft, direktør i Livslinien (valgt 2015, 2016, 2018 og 2020)

Næstformand

Anna Bjerre, direktør hos GirlTalk (valgt 2021)

Bestyrelsesmedlemmer

Astrid Læssø, partner i udviklingsbureauet BETA (udpeget 2019, genudpeget 2021)
Dorte Kallestrup Mortensen, sekretariatsleder hos Offerrådgivningen (valgt 2020)
Michael Esmann, sekretariatschef i Dansk SOSU-skoler (udpeget 2021)
Ole Abildgaard Mikkelsen, direktør i WeShelter (valgt 2020)
Sabine Elm Klinker, vicedirektør hos LMS (valgt 2020)
Stine Lene Hansen, leder af Sct. Nicolai Tjenesten (valgt 2017, 2019 og 2021)
Susanne Svenningsen, national rådgivningschef i Mødrehjælpen (valgt 2018, 2019 og 2021)

Valg og udpegelse til bestyrelsen sker for to år ad gangen, og medlemmer kan genvælges eller genudpeges to gange. Halvdelen af medlemmerne afgår i lige år og halvdelen i ulige år for at fastholde viden, historik og relationer i bestyrelsen. For at sikre denne forskudte udskiftning har bestyrelsen besluttet som en overgangsordning at lade ét medlem og bestyrelsesformanden genopstille tre gange.

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.