CSM ØSTs rådgivning

CSM Øst (Center for seksuelt misbrugte – Øst) er en selvejende og landsdækkende behandlingsinstitution, hvis målgruppe er voksne mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i opvæksten. Foruden psykologbehandling tilbydes socialrådgivning, selvhjælpsgrupper, aftentilbud til brugerne, VISO-rådgivning samt telefon- og chatrådgivning ved frivillige.


Særligt ifm. covid-19:

  • CSM: Østs tilbud er umiddelbart uændret.

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.