DepressionsLinien

DepressionsLinien er en landsdækkende telefonlinje, der tilbyder gratis og anonym rådgivning til psykisk sårbare og deres pårørende, især ift. depression og bipolar lidelse. Rådgiverne er frivillige, der har depression eller bipolar lidelse tæt inde på livet, enten selv eller som pårørende. De er trænet i at støtte mennesker i at finde håb, mulige håndteringsstrategier og veje til handling med udgangspunkt i opkaldernes personlige værdier.


Særligt ifm. covid-19:

  • Depressionsforeningen har åbent på telefonen som normalt men har tilmed oprettet et nyt online fællesskab, Danmark Lytter.

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.